NOTA DE PRENSA: En relació a les afirmacions realitzades per la portaveu del Grup Popular al Consell de Menorca sobre la MeCup, des de l’equip de govern volem fer les següents puntualitzacions

9 enero 2019 | Por | Categoria: -Destacados, Futbol Base, General
Consell Insular de Menorca

Consell Insular de Menorca

 

  1. S’han celebrat 7 edicions de la MeCup des del 2010, de les quals 5 han coincidit amb governs progressistes al Consell;

 

  1. L’any 2012, primer exercici pressupostari del govern del PP, la MeCup no es va celebrar; l’any 2013 es va traslladar a Mallorca. No hi va haver cap aportació econòmica cap dels dos anys;

 

  1. De l’any 2014 no consta tampoc cap aportació econòmica del govern del PP a la MeCup;

 

  1. L’any 2015, darrer exercici del PP, es va signar un conveni per import de 15.000 euros.

 

  1. Així, del 2012 al 2015, exercicis pressupostaris del PP, el torneig internacional de futbol base de Menorca va rebre només 15.000 euros;

 

  1. Mentre que del 2016 al 2018, exercicis pressupostaris del nou govern progressista, n’ha rebut 137.600.

 

 

De tots aquests fets, provats i contrastats, es dedueix que:

 

  1. El PP no va creure en cap moment en la MeCup com a esdeveniment de foment i promoció de l’esport base, ni com a element dinamitzador i desestacionalitzador de l’economia menorquina;

 

  1. El govern actual, a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, ha estat sempre convençut del potencial del torneig, tant pel que fa a la vessant educacional i esportiva com a la vessant turística i per això ha fet costat sempre a l’organització;

 

  1. Seguint la línia engegada en aquest mandat, el govern actual, a través de la FFTM, continuarà apostant per la promoció de Menorca com a espai únic per a la pràctica de l’esport i això implica tant la projecció exterior com el suport a esdeveniments generadors de producte.

 

 

Maó, 9 de gener del 2019

Deje su comentario