La Conselleria d’Afers Socials i Esports adjudica 200.000€ en ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions

19 septiembre 2019 | Por | Categoria: General, Otros Deportes

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha adjudicat els ajuts per a programes de seguiment esportiu de les federacions esportives de les Illes Balears. Aquests programes estan pensats per millorar la qualificació tècnica, física i psicològica dels esportistes en període d’iniciació i de perfeccionament esportiu, així com per permetre la detecció precoç de talents en la pràctica d’una modalitat esportiva específica.

L’objecte de la convocatòria és atendre les necessitats de les federacions esportives de les Illes Balears perquè puguin ajudar al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i s’hi poden acollir les federacions esportives de les Illes Balears legalment reconegudes i inscrites en el Registre d’entitats esportives de les Illes Balears.

Despeses imputables

Entre les despeses imputables hi ha:

  • Despeses relacionades amb els desplaçaments a competicions o concentracions dels esportistes o de personal tècnic del programa de seguiment (desplaçaments en avió o en vaixell per anar a la competició; transport a la localitat de destinació en bus o taxi, lloguer de vehicles, etc., i allotjament i manutenció a la localitat de destinació).
  • Despeses de vestuari esportiu i material esportiu fungible, en cap cas inventariable ni genèric. En la factura ha de constar el detall concret amb preus unitaris.
  • Retribucions del personal tècnic esportiu al servei dels perceptors de les subvencions, per raó del treball duit a terme i les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de previsió social.
  • Treballs de naturalesa tècnica esportiva, fets per empreses externes o professionals independents. A efectes informatius, cal adjuntar a la factura i al rebut una còpia del conveni o contracte o del full d’encàrrec professional.
  • Despeses d’assessoria laboral, fins a un màxim de 150 euros/mes.

L’activitat subvencionada l’ha de dur a terme la federació esportiva beneficiària de la subvenció.

Detallen les partides per a 22 federacions esportives de les Illes Balears.

Full1
Federació
Nom programa
Total
Federació Balear d’Escacs
Escacs
9.882,13 €
Federación de Voleibol de les Illes Balears
Volei platja
9.710,00 €
Federació de Padel de les Illes Balears
Padel
1.830,02 €
Federació de Ciclisme de les Illes Balears
ciclisme
15.250,21 €
Federació Balear de Vela
Vela
9.150,12 €
Federació Balear de Natació
Waterpolo masculí
1.982,53 €
Federació de Patinatge de les Illes Balears
Patinatge
2.193,03 €
Federació Balear de Natació
Waterpolo femení
3.050,04 €
Federació Gimnastica Illes Balears
Gimnastica Ritmica
3.050,04 €
Federació de Futbol de les Illes Balears
Futbol Masculí
18.300,25 €
Federació de Futbol de les Illes Balears
Futbol Sala
7.930,11 €
Federació de Futbol de les Illes Balears
Futbol Femení
8.296,11 €
Federació Balear de Golf
Pitch & Putt
9.516,13 €
Federació Balear de Golf
Golf
24.400,33 €
Federació Balear d’Handbol
Handbol
18.300,25 €
Federació Balear de Piragüisme
Piragüisme
8.235,11 €
Federació Balear d’Activitats Subacuaticas
Act. Subacuaticas
2.000,00 €
Federació d’Atletisme de les Illes Balears
Atletisme
6.050,00 €
Federació de Tennis Taula de les Illes Balears
Tennis taula
12.200,17 €
Federació Balear de Judo i EEAA
Judo a Mallorca
13.725,19 €
Federació Balear de Kickboxing
Kickboxing
12.200,17 €
Federació Balear de Rugby
Rugby
2.745,04 €
199.996,98 €

Deje su comentario

  • Mantente informado