Esports publica les ajudes definitives als clubs de Balears que juguen a categoria nacional

1 abril 2009 | Por Editor | Categoria: Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Motociclismo, Otros Deportes, Volley
.

La conselleria d’Esports i Joventut ha publicat, a través de la Fundació Illesport, el llistat definitiu d’ajudes als equips d’esports col·lectius de Balears que competeixen a categoria nacional, una vegada que ja s’ha analitzat la documentació aportada pels clubs i s’ha calculat la part variable que correspon a cada un d’ells.
Como se recordarà, fa uns mesos, la direcció general d’Esports va presentar els nous criteris que s’apliquen per a calcular les ajudes als diferents clubs. Aquestes ajudes, calculades segons criteris de transparència, equitat i justícia, tenen dues parts: una fixa que es mantindrà durant tres anys sempre que es jugui a categoria nacional per donar estabilitat esportiva i que cobreix despeses federatives, desplaçaments, allotjaments i transports, i altre d’import variable, que se revisarà cada temporada, i que dependrà del nombre d’equips que tenguin a la pedrera, dels jugadors i tècnics que siguin de les Illes i dels resultats de temporades anteriors, entre d’altres.
La quantitat que es repartirà entre els equips aquesta temporada, 3.290.114 euros, és la mateixa que la temporada passada però distribuïda d’una forma més justa segons els nous criteris. A més, a les quantitats totals manca afegir aquelles despeses extres ocasionades per la participació a competicions europees, copes i possibles play offs.
La valoració dels equips filials de categoria nacional està integrada a l’import variable del primer equip i, per últim, aquells equips que han fet la inscripció a una categoria diferent a la que esportivament els pertocava, han estat valorats segons aquesta darrera.

Adjuntam taula en la que se detalla l’import total, el fixo i el variable.

Ajudes de la Fundació Illesport als Equips d’Esports Col·lectius de Categoria Nacional de les Illes Balears

PDF

PARA VERLAS PULSA AQUI

Comentarios cerrados