CERTIFICATS DE RETENCIONS

4 junio 2010 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes, Trote

Només clarificar que els certificats de retencions corresponents a l’any 2009 s’han tret de manera diferent degut al canvi de gestor però que no tenen cap implicació distinta a la declaració de l’IRPF dels propietaris que han obtingut premis durant l’any 2009.

En el certificat estan tipificats els premis dins l’apartat d’activitats per una simple qüestió de clau informativa però que, en cap cas pot perjudicar a ningú, a l’hora de passar comptes amb l’estat pels rendiments obtinguts durant l’exercici anterior.

Així mateix afegir que els premis que ha pagat la Federació Balear de Trot corresponents a l’any 2009 i que per la seva quantitat han de tributar a hisenda no son els del joc de Manacor si no que son els dels premis Ciutat de Palma, Premis Illes Balears, Ciutat de Manacor, entre d’altres, per que els premis distribuïts del percentatge de joc, només en dos casos, superaven individualment els 300€.
Miquel Juan Tresorer Federació Balear de Trot

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com