Menorca Bàsquet: pròxim II Trobada Empresarial Som Menorca

12 octubre 2010 | Por Redacción | Categoria: Baloncesto

II Trobada Empresarial Som Menorca

El Menorca Bàsquet ha programat, per al pròxim dia 18 d’octubre, la “II trobada empresarial”. Una reunió per donar a conèixer el projecte esportiu, social i empresarial, com a principal plataforma mediàtica de projecció de l’illa.

Imatge de la primera trobada

Després de l’èxit de la primera edició, el club de Bintalfa esdevé de nou l’organitzador de l’esdeveniment social i empresarial més important de l’illa. L’acte, que consistirà en un aperitiu i un sopar, tindrà lloc a l’Hotel Royal Son Bou, dia 18, a partir de les 21 hores. Benito Reynés, president del Menorca Bàsquet SAD, i Marc Pons, president del Consell de Menorca, es dirigiran als assistents en un discurs previ al sopar.

Per a aquesta ocasió, s’ha confirmat la presència dels jugadors i el cos tècnic de l’equip d’ACB, que acompanyaran els membres destacats del teixit social, empresarial, polític i esportiu insular que ja han confirmat la seva presència a la “II trobada empresarial Som Menorca”.

El club, que estarà representat també pel consell d’admnistració, els consellers consultors i els càrrecs executius, ha cursat invitacions per repetir, com a mínim, l’exit de la convocatòria anterior.

El passat 22 d’octubre de 2009, data de la primera edició, van esser 200 els comensals reunits a l’Hotel Royal Son Bou els qui van conèixer de primera mà el projecte Som Menorca, com a eina de projecció de Menorca cap a l’exterior. La trobada es traduí en la creació del Club de Negocis del Menorca Bàsquet, com a punt de trobada d’esforços i sinèrgies de les empreses insulars, al qual s’incorporaren més de 100 empreses.

II Encuentro Empresarial Som Menorca

El Menorca Bàsquet ha programado, para el próximo día 18 de octubre, el «II encuentro empresarial Som Menorca» (Somos Menorca). Una reunión para dar a conocer el proyecto deportivo, social y empresarial de la SAD, como principal plataforma mediática de proyección de la isla.

Tras el éxito de la primera edición, el club de Bintalfa se convierte de nuevo  en el organizador del evento social y empresarial más importante de la isla. El acto, que consistirá en un aperitivo y una cena, tendrá lugar en el Hotel Royal Son Bou, día 18, a partir de las 21 horas. Benito Reynés, presidente del Menorca Bàsquet SAD, y Marc Pons, presidente del Consell de Menorca, se dirigirán a los asistentes en un discurso previo a la cena.

Para esta ocasión, se ha confirmado la presencia de los jugadores y el cuerpo técnico del equipo de ACB, que acompañarán a los miembros destacados del tejido social, empresarial, político y deportivo insular que ya han confirmado su presencia en la » II encuentro empresarial Som Menorca «.

El club, que estará representado también por el consejo de administración, los consejeros consultores y los cargos ejecutivos, ha cursado invitaciones para repetir, como mínimo, el éxito de la convocatoria anterior.

El pasado 22 de octubre de 2009, fecha de la primera edición, fueron 200 los comensales reunidos en el Hotel Royal Son Bou quienes conocieron de primera mano el proyecto Som Menorca, como herramienta de proyección de Menorca hacia el exterior. El encuentro se tradujo en la creación del Club de Negocios del Menorca Bàsquet, como punto de encuentro de esfuerzos y sinergias de las empresas insulares, al que se incorporaron más de 100 empresas.