La delegació de Presidència per a l’Esport obre la convocatòria d’ajuts per als desplaçaments dels esportistes

3 febrero 2011 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Otros Deportes
Gover Balear

La delegació de Presidència per a l’Esport obre la convocatòria d’ajuts per als  desplaçaments  dels esportistes a competicions oficials per l’any 2011 amb un import de 2.075.000 euros

La  conselleria  de Presidència, a través de la delegació de la Presidència per a l’Esport, ha obert  la convocatòria d’ ajuts pels desplaçaments a les competicions  oficials  dels  diferents calendaris federatius de l’any 2011 amb un import de 2.075.000 euros.

D’altra  banda,  el  Govern  ha  seleccionat l’Agrupació Empresarial de les
Agències   de   Viatges   de  les  Illes  Balears  (AVIBA)  com  a  entitat
col·laboradora   per  l’execució  de  la convocatòria de subvencions. AVIBA
durà  a  terme  les  actuacions necessàries entre les agències de viatges i l’administració esportiva, per tal de facilitar-ne la gestió.

La  convocatòria  d’ajuts  per  als  desplaçaments dels esportistes té dues
modalitats:

1a.  En aquesta modalitat el Govern finançarà el 100% del cost dels billets
d’avió  i  de   vaixell  dels esportistes i dels clubs de les Illes Balears
relatius  al desplaçament entre les Illes de les Balears per assistir a les competicions  oficials  dels diferents calendaris federatius de l’any 2011.
Aquesta  modalitat  ha vist incrementada en 100. 000 euros la seva quantia, respecte a l’any passat.

2a.  En  la  segona  modalitat  ,  el Govern finançarà el 50% del cost dels billets  d’avió  i de vaixell dels esportistes i clubs de les Illes Balears relatius  al desplaçament a la península, a les illes Canàries, a Ceuta i a Melilla  per  assisitir a les competicions de les lligues d’àmbit estatal i en les competicions puntuals  nacionals del calendari oficial i obligatòri, sempre  que  no  siguin de caràcter professional, dels diferents calendaris federatius de 2011.

Les  federacions  esportives  de  les Illes Balears són les encarregades de presentar  tota  la  documentació  i calendaris de competició prevists dels
esportistes  i  dels   clubs  davant  la  delegació de la Presidència per a
l’Esport abans de dia 28 de febrer de 2011.

La  Delegació  de Presidència per a l’Esport treballa per donar estabilitat al  món  esportiu  i  per  consolidar  les estructures de la competició. En
aquest   sentit,   considera   essencial  potenciar  la  participació  dels
esportistes  illencs  en els esdeveniments esportius valorant i reconeguent les bones pràctiques esportives.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com