El Govern balear invertirà 10,6 milions d’euros en la millora d’equipaments esportius a Mallorca

23 marzo 2011 | Por Redacción | Categoria: comunicados, Otros Deportes

Presentació Protocol Mallorca

El Govern, a través de la Fundació Illesport, i el Consell de Mallorca  han presentat el protocol per desenvolupar  el programa de millora  d’instal·lacions esportives a l’illa.

El conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Albert Moragues i la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol,  han presentat el protocol de col·laboració ambdues institucions per invertir 10.633.955,56 milions d’euros per millorar i ampliar les instal·lacions esportives a Mallorca.

El programa de millora d’instal·lacions i equipaments esportius vol completar la xarxa d’aquests espais potenciant els de titularitat pública; millorar la gestió dels mateixos per aprofitar la seva utilització; també estableix la distribució dels equipaments harmònicament per tal de promoure un desenvolupament equilibrat del territori; i promoure les activitats d’esplai i lleure respectant el patrimoni natural.

La Fundació per al Suport i la Promoció de l’Esport Balear (Illesport) es compromet a participar en el finançament del programa de millora d’instal·lacions i  equipaments esportius a l’illa de Mallorca  fins a un màxim de 8.000.000 € inversió de capital i 2.633.955,56 €, en càrregues financeres.

Per la seva banda, el Consell de Mallorca es compromet a impulsar la cooperació amb les administracions locals en la construcció, ampliació i millora de les instal·lacions esportives; l’elaboració, aprovació i execució de plans insulars d’establiments i instal·lacions esportives, i vetllar, dins les competències que li son pròpies d’ordenació del territori pel compliment de reserva dels espais per a la pràctica de l’esport i l’emplaçament dels diferents d’equipaments esportius.

La Fundació Illesport ha obert una convocatòria per a què tots els ajuntaments que ho desitgin puguin presentar el seu projecte, que serà analitzat i aprovat per una  comissió de seguiment.  Aquesta comissió estarà formada per 2 representants de la Fundació i altres dues  del Consell de Mallorca.

La Fundació podrà instrumentalitzar les aportacions als ajuntaments de l’illa de Mallorca o als seus ens públics instrumentals,  per al compliment de l’objecte d’aquest protocol, mitjançant  el corresponent  conveni de col·laboració amb cada entitat local. L’Ajuntament de Palma no  optarà a aquesta convocatòria, ja que té altres vies de finançament derivades de la Llei de capitalitat.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com