Escola d’Estiu Menorca Bàsquet

25 mayo 2011 | Por Redacción | Categoria: Baloncesto
Menorca Bàsquet

El Menorca Bàsquet ha organitzat la primera edició de la seva escola d’estiu. Les activitats previstes s’adaptaran als diferents nivells maduratius, que aniran des de P-3 fins a segon d’ESO.

 

El col·legi de La Salle Maó acollirà, del 27 de juny fins al 2 de setembre, l’Escola d’Estiu del Menorca Bàsquet destinada a ocupar el temps de lleure durant aquesta època de l’any sense formació escolar oficial. L’escola acollirà els fillets del segon cicle d’educació infantil (3 anys) fins al primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria (13 anys).

 

La programació s’adaptarà als diferents nivells maduratius. A l’escola infantil, a nivell motor, es realitzaran jocs dinàmics, pistes de psicomotricitat, jocs pre-esportius, d’imitació, d’equilibri i de punteria; a nivell cognitiu es faran tallers, memoritzacions, endevinalles i jocs d’associació.

 

A l’escola primària i d’ESO, a nivell motor s’inclouran jocs esportius, pistes d’obstacles, jocs competitius, d’equip i individual, i de pilota; a nivell, cognitiu, jocs d’estratègia, de raonament, de lògica, de memòria i d’interpretació, a més d’aprofitar per fer els “deures d’estiu”.

 

En els dos casos, les activitats es complementaran amb sortides en forma d’excursió a Son Bou.

 

Els objectius són passar-ho bé, al temps que les activitats permetran un creixement personal, incloent en aquest creixement la relació amb altres persones.

 

Quant a les instal·lacions, la organització disposarà del pavelló del col·legi La Salle Maó, les pistes exteriors i el camp de futbol, una aula per fer els “deures d’estiu” i manualitats i una sala per veure pel·lícules.

 

L’horari serà de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores, del 27 de juny al 2 de setembre. Hi haurà un servei de guarderia de 8 a 9 i de 13 a 14 hores.

 

El full d’inscripció el trobareu al Pavelló Menorca, al col·legi La Salle Maó i a www.menorcabasquet.com. S’han estipulat els preus per mes, per setmana i per guarderia, amb un 25% de descompte pel segon germà i gratuït pel tercer germà.

 

Escuela de Verano Menorca Bàsquet

El Menorca Bàsquet ha organizado la primera edición de su escuela de verano. Las actividades previstas se adaptarán a los diferentes niveles madurativos, que irán desde P-3 hasta segundo de ESO.

El colegio de La Salle Maó acogerá, del 27 de junio hasta el 2 de septiembre, la Escuela de Verano del Menorca Bàsquet destinada a ocupar el tiempo libre durante esta época del año sin formación escolar oficial. La escuela acogerá a los niños del segundo ciclo de educación infantil (3 años) hasta el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (13 años).

La programación se adaptará a los diferentes niveles madurativos. En la escuela infantil, a nivel motor, se realizarán juegos dinámicos, pistas de psicomotricidad, juegos pre-deportivos, de imitación, de equilibrio y de puntería; a nivel cognitivo se harán talleres, memorizaciones, adivinanzas y juegos de asociación.

En la escuela de primaria y ESO, a nivel motor incluirán juegos deportivos, pistas de obstáculos, juegos competitivos, de equipo e individual, y de pelota, a nivel, cognitivo, juegos de estrategia, de razonamiento, de lógica, de memoria y de interpretación, además de aprovechar para hacer los «deberes de verano».

En ambos casos, las actividades se complementarán con salidas en forma de excursión a Son Bou.

Los objetivos son pasarlo bien, al tiempo que las actividades permitirán un crecimiento personal, incluyendo en este crecimiento la relación con otras personas.

En cuanto a las instalaciones, la organización dispondrá del pabellón del colegio La Salle Mahón, las pistas exteriores y el campo de fútbol, ​​un aula para hacer los «deberes de verano» y manualidades y una sala para ver películas .

El horario será de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, del 27 de junio al 2 de septiembre. Habrá un servicio de guardería de 8 a 9 y de 13 a 14 horas.

La hoja de inscripción la encontraréis en el Pavelló Menorca, en el colegio La Salle Maó y en www.menorcabasquet.com. Se han estipulado los precios por mes, por semana y por guardería, con un 25% de descuento para el segundo hermano y gratuito por el tercer hermano.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com