COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’ESTADI BALEAR (PROCAMPO)

17 junio 2011 | Por Editor | Categoria: 2ª División B, comunicados, Eventos, Fútbol

Pro campo At Baleares

Per ordre del President de la Comunitat, es convoca Junta General Ordinària de copropietaris per al proper dia 30 de juny de 2011 a les 18 hrs. en primera convocatòria i a les 18,30 hrs. en segona convocatòria. La Junta tindrà lloc a la sala de premsa de l’Estadi Balear amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1 .- Lectura de l’acta anterior
2 .- Informe de gestió del President
3 .- Aprovació, si escau, dels comptes de l’Entitat
4 .- Renovació dels càrrecs en la Junta Directiva
5 .- Renovació dels observadors en el Club Esportiu Atlètic Balears
6 .- Precs i preguntes

Antoni Arnàiz Puigserver, President

Palma a dia 15 de juny de 2011

 

Nota.: es recorda als senyors / senyores copropietaris l’obligatorietat d’acudir suficientment acreditats per accedir a la sala on tindrà lloc la Junta.

Comentarios cerrados