ESCOLA D’ESTIU 2012 – CEIP MIQUEL PORCEL

13 junio 2012 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes

ESCOLA D’ESTIU 2012  –  CEIP MIQUEL PORCEL

NINS  i  NINES  de  3  a  10  ANYS

25 de JUNY  al  30 d’AGOST

JOCS, ESPORTS, TALLERS PER NINS I NINES DE 3 A 10 ANYS

                ORGANITZA:  APA  COL. MIGUEL PORCEL

Amb la col·laboració de

AJUNTAMENT DE PALMA

CONSELL DE MALLORCA

  • Horaris:
    • – Escola Matinera:          De   7.45  a   9.00 hores
    • – Activitats:                      De   9.00  a 14.00 hores
    • – Menjador:                     De 14.00  a 16.00 hores
    • – Guarderia tarde:           De  16.00 a 18.00 hores

NINS i NINES AMB ASSEGURANÇA D’ESPORT BASE, TINDRAN DESCOMPTE DE 2,00 € EN ACTIVITATS DE JULIOL – AGOST

 

SOCIS

NO SOCIS

 
ESCOLA MATINERA

GRATUÍT

2 € cada dia

A les 9.10 h. tancarem la porta del centre
ACTIVITATS

           A: 25 al 29 de Juny       45 €

           B:   1 al 15 de juliol       90 €

           C: 16 al 31 de juliol       90 €

           D:   1 al 15 d’Agost       90 €      

           E: 16 al 30 d’Agost       90 €

        T

1 DIA :  12 €

60 €

95 €

95 € 

95 €

95 €

Els nins han de dur roba còmoda, berenar i aigua

 

 

 

 

Per Juny, Juliol i Agost.

 

Cada dia de 7.30 a 8.15 hores DARRER DIA:  15 de Juny 2012

O al correu electrònic:  apamiquelporcel@gmail.com  –   esthersosa_@hotmail.com

 

  •         Telèfon col·legi: 971.471520 – o mòbil: 672.401292

La quota s’ha de pagar al moment de formalitzar la inscripció sigui per juny, per juliol o per agost . Descompte per germans.

La quota d’inscripció es tornarà únicament en cas d’anular- la 15 dies ABANS de l’inici de l’activitat.

 

APA  Col·legi Públic. MIGUEL PORCEL

ACTIVITATS  D‘ESTIU   2012

NOM:____________________________________________

LLINATGES_______________________________________

DATA DE NAIXEMENT___/______/_____A.E.:___________________@___________

ADREÇA____________________________POBLACIÓ_________________________

TELÈFONS DE CONTACTE_____________/________________/________________

* MENJADOR     SI    NO         assenyalar la seva resposta amb X

INFORMACIÓ SANITÀRIA
Té al·lèrgies?

Quines?Té totes les vacunes que pertoca a la seva edat?

Quina li manca?Té qualque problema físic o psicològic?

Quin?Ha de prendre medicaments?

Horaris

AUTORITZACIÓ

En/Na___________________________com pare/mare/de__________

______________amb DNI_____________________ autoritzo al meu fill a participar a l’escola d’Estiu segons les condicions establertes. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

 

Palma, ______________ de _____________ de 2012

 

Adjuntar: Fotografia carnet, fotocòpia seguretat social o altra assegurança,

 

SIGNAT MARE, PARE, TUTOR                                                                 

 

      

ASEGURANÇA ESPORT BASE Nº__________________

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com