El Consell de Mallorca preveu 40 mesures per millorar la seguretat dels ciclistes

3 marzo 2016 | Por Editor | Categoria: Ciclismo, Otros Deportes

Mapa Actuacions CiclistesEl Consell de Mallorca ha elaborat un Pla de millores a les vies ciclistes. En total, són 40 millores previstes que faran que les vies siguin més segures per als ciclistes. D’aquestes 40, n’hi ha 32 que es faran a la xarxa de carreteres del Consell de Mallorca i que està previst que es duguin a terme en els pròxims anys. A part, també hi ha 8 millores que pertanyen a camins municipals, per tant, s’haurà d’arribar a acords amb els ajuntaments per dur a terme les millores.
Segons el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, «la nostra intenció és prioritzar la seguretat dels ciclistes, fomentar l’esport i apostar pel cicloturisme com a factor de dinamització de l’activitat econòmica de Mallorca i que permet allargar la temporada turística».
La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, ha explicat que «afegim un nou factor innovador a l’hora de decidir les inversions en carreteres que és la seguretat per a ciclistes. Totes les actuacions de millor que presentam avui estan enfocades a l’usuari que va per les carreteres en bicicleta. Algunes de les millores consistiran només en reforçar l’asfalt i d’altres que també serà necessari ampliar la vorera».
També s’ha elaborat un mapa de Mallorca on es poden veure totes les vies ciclistes marcades amb diferents colors segons el nivell de seguretat. De color taronja, trobam les vies més recomanables per a la bicicleta. De color groc, aquelles vies que són aptes perquè tenen un índex de densitat de trànsit mitjà o baix. Les vies no recomanables estan marcades de color vermell i són les que tenen una densitat de trànsit molt elevada. També hi ha marcades de color rosa les vies de servei de la carretera de Manacor, dels trams ja executats de la Via connectora, de l’autopista de Llevant (fins a Llucmajor) i de l’autopista Ma-13 entre Inca i sa Pobla. Finalment, també hi ha alguns trams marcats de color blau on hi ha algun carril bici segregat.
El Departament de Territori i Infraestructures ha dividit les 32 actuacions entre els pròxims anys per tenir un calendari establert. Per enguany, hi ha previstes dues actuacions a la carretera Ma-10, Valldemossa-Esporles, i a la Ma-1041, Puigpunyent-Establiments, a l’altura del desviament cap a Calvià. Per al 2017, hi ha previstes 9 actuacions, de les quals destaquen algunes a s’Esgleieta i unes altres a Alcúdia i Pollença.
Està previst que l’any 2018 sigui el que més actuacions es facin, concretament se n’han planificat 16. Entre aquestes actuacions, hi ha les de la carretera Ma-6014 entre Cala Blava i Tolleric, la de la carretera Can Picafort-Artà i la de la carretera que va al port de Sóller, entre d’altres. Aquest mateix any, el 2018, està previst que ja estigui operativa la carretera Llucmajor-Campos (Ma-19) amb una via de servei apta per als ciclistes. Finalment, per a l’any 2019, hi ha 5 actuacions previstes, com, per exemple, la de la carretera de Sant Jordi-Sa Casa Blanca o la de la carretera de Santanyí a Cala Llombards.
Aquesta tasca s’ha elaborat amb la col·laboració dels departaments de Cultura, Patrimoni i Esports i el de Territori i Infraestructures. Les actuacions que es duran a terme s’han marcat segons les sol·licituds que s’han fet a la Comissió de Seguretat Viària dels Ciclistes, en què participen el vicepresident del Consell de Mallorca, Francesc Miralles; la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido; el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell; la directora insular d’Esports, Margalida Portells, i el director insular d’Infraestructures i Mobilitat, Iñaki Miranda. A més, també hi assisteixen representants d’organismes externs com la Federació Balear de Ciclisme, la Federació Hotelera de Mallorca i la Direcció General de Trànsit de la Guàrdia Civil. A més, a la comissió d’avui s’hi ha afegit tres nous membres: el conseller d’Economia i Hisenda, Cosme Bonet; la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, Paula Ginard, i la Federació de Triatló de les Illes Balears.

Adjuntam el llistat de millores previstes.

Comentarios cerrados