MIQUEL BESTARD OPTA A LA REELECCIÓ COM A PRESIDENT DE LA FFIB

10 marzo 2016 | Por Redacción | Categoria: Fútbol, Noticias FFIB
Miguel Bestard

Miguel Bestard

Com exigeix el procés electoral obert, Bestard ha renunciat al càrrec de President de la Junta Gestora i s’ha presentat com a candidat a la Presidència de la nova legislatura.

El Calendari electoral de la Federació de Futbol de les Illes Balears, va ser aprovat per l’Assemblea General a finals de gener i posteriorment va ser ratificat per la Direcció General d’Esports del Govern Balear. A continuació se va constituïr una Junta Gestora i se donaren les passes que han d’acabar amb la celebració d’una nova Assemblea General i una Comissió Delegada que han d’elegir el President. Miquel Bestard va fer efectiva la seva candidatura.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com