El Consell Insular de Menorca obre una nova convocatòria d’ajuts per a la pràctica esportiva a la infància i joventut (2017-2018)

30 abril 2018 | Por Redacción | Categoria: comunicados, Otros Deportes
.

.

Es tracta d’unes ajuts destinats a aquelles famílies que no poden fer-se càrrec econòmicament de la pràctica esportiva dels seus fills i filles.

Aquesta convocatòria va aprovar-se pel Consell Executiu del Consell Insular el passat 9  d’abril de 2018.  I està regida per les bases publicades al BOIB núm 52 de 28 d’abril de 2018 pel qual s’aproven les bases que regeixen la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3 a 30 anys) i de la convocatòria corresponent a la temporada 2017-18

Tal i com s’exposa en les bases, el període de sol·licitud és de 60 dies d’ençà la seva publicació.

En Aquest sentit, l’Administració Pública, a través del Departament d’Ocupació, Projecció econòmica, Joventut i Esports del Consell Insular, té la responsabilitat de fomentar l’educació física i l’esport, entesa com a bé de la societat que ha de potenciar i facilitar l’accés a totes les persones, indistintament de la seva procedència i característiques, especialment a aquells sectors socials més vulnerables.

Una activitat físico-esportiva que contribueixi al desenvolupament i a la formació integral de les persones, perquè disposin d’una millor qualitat de vida.

Per aquesta convocatòria, s’ha destinat una partida de 40.000 euros, repartida en dos línies d’ajuts segons franges d’edat. La primera línia, compren als infants i joves de 3 a 16 anys. La segona línia, als joves de 17 a 30 anys.

Les sol·licituds s’han d’efectuar al Consell Insular de Menorca, ja sigui assistint-hi bé de manera presencial o bé telemàticament.

Per a més informació o aclariments, el departament d’esports, qui gestiona directament les sol·licituds,  resta a la disposició d’aquelles persones interessades.

 

 

Maó, 30 d’abril de 2018

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com