El sistema de control d’accés implantat per l’IME garanteix la identificació de totes les persones que accedeixen a les instal•lacions

7 noviembre 2018 | Por Redacción | Categoria: comunicados, Otros Deportes
IME

IME

Els menors sempre estan acompanyats d’una persona adulta responsable identificada

Palma, 7 de novembre de 2018.- En relació als fets denunciats a les instal·lacions de Son Moix, l’IME vol manifestar el següent:

Des del moment que el pare del menor va comunicar els fets a l’IME, es va identificar aquesta persona i se li bloquejar el carnet d’usuari, de manera que no pugues accedir a cap instal·lació de l’IME. Aquesta persona té bloquejat l’accés a totes les instal·lacions de l’IME.

Quan al dia següent la Policia Nacional es va traslladar a Son Moix, l’IME va facilitar als agents totes les les dades personals necessàries per completar la denúncia contra aquesta persona.

Durant aquesta legislatura, l’Ajuntament ha establert un nou sistema de control d’accés a les instal·lacions de l’IME, que permet saber en tot moment qui entra i qui surt dels poliesportius, quan abans no era possible. Precisament gràcies a que hi ha un major control, s’ha pogut actuar de forma immediata.

L’IME rebutja a l’acusació que fa Ciutadans, perquè la implantació d’aquest sistema és la garantia d’un major control i identificació de les persones que accedeixen a les instalacions.

Pel que fa a l’acompanyament de menors:

  • Als clubs que lloguen les instal·lacions municipals per a cursets infantils se’ls faciliten targetes personalitzades (targeta ATEC) per a personal tècnic que acompanya els menors.
  • Per als cursets propis de l’IME (escoles esportives municipals) hi ha targetes d’acompanyant de menor, vàlides exclusivament a l’horari dels cursets.

D’aquesta manera, els menors mai estan desprotegits i sempre estan acompanyats d’una persona adulta responsable identificada.

El sistema implantat per l’IME garanteix que totes les persones abonades, cursillistes, esportistes, tècnics o directius que accedeixin a les instal·lacions de l’IME estiguin en tot moment identificades.

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com