COMUNICAT F.B.I.B

8 noviembre 2018 | Por Editor | Categoria: Baloncesto

F.B.I.B.Havent rebut avui horabaixa carta personal del Sr, Guillem Boscana, President del Club Imprenta Bahía San Agustín, dirigida a aquesta Federació i al seu Comitè d’Àrbitres per la qual sol·licita disculpes a les diferents institucions i estaments representatius del bàsquet a les Illes Balears i bàsquet espanyol, aquesta Federació MANIFESTA:

Primer.- Que considera les paraules expressades ahir dia 6 de novembre, pel Sr. Boscana inacceptables i impròpies d’un dirigent d’un club esportiu que procura la millora de la societat mitjançant la promoció dels valors de l’esport, en especial, la igualtat.

Segon.- Que aquesta Federació treballa i treballarà per la millora de la igualtat de gènere a qualsevol espai i estament, promovent accions i programes per a la efectiva igualtat d’oportunitat i recursos quan al nostre esport hi participen nins o nines, dones i/o homes.

Tercer.- Que accepta les disculpes i acull la carta personal del Sr. Boscana amb l’esperança de que l’error comès i reconegut per la seva persona serveixi per deixar palès que queda molt camí per recórrer fins a aconseguir una veritabl

Comentarios cerrados