COVID-19: El retorn als entrenaments i el reinici de les competicions esportives queda en mans del Gover

8 junio 2020 | Por Redacción | Categoria: Otros Deportes

FEB

El retorn als entrenaments i el reinici de les competicions esportives en fase 3 queda en mans del Govern. Aquesta és una de les principals mesures del decret en matèria esportiva publicat aquest diumenge en el BOIB i en la pràctica suposa el compliment de la reivindicació que la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, va fer la setmana pasada per carta a la presidenta del Consell Superior d’Esports (CSE), Irene Lozano: que no s’apliqui el protocol per tornar als entrenaments i al reinici de les competicions federades i professionals elaborat per l’entitat estatal.

Al decret 3/2020, de 7 de juny, de la presidenta de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears recupera les competències per liderar el procés de la desescalada, així com l’entrada a la normalitat.
Aquesta passa competencial permet que el Govern no apliqui el protocol del CSE a les entitats esportives de les Illes Balears. Així també es dóna resposta a la petició de les federacions esportives que havien transmès a la conselleria que era inaplicable.

En aquesta fase 3 el Govern ha decidit que a les instal•lacions esportives a l’aire lliure, en les tancades i en els centres esportius es pot fer esport en grups de fins a 20 persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 60% de l’aforament. Això suposa un 10% més de l’aforament màxim permès a l‘Estat, que és del 50%.

Referent a les condicions d’ús de les piscines per ús esportiu, en el Decret del Govern de les Illes Balears s’indica que no es pot superar el límit del 40% de capacitat d’aforament d’ús esportiu a cada piscina, tant en el que fa referència a l’accés, com durant la mateixa pràctica. També s’augmenta en un 10% la capacitat indicada en l’ordre ministerial, que situa la capacitat en el 30%

Un altre punt a destacar és que de manera excepcional i justificada es permet la celebració de competicions d’esports individuals sempre que no es produeixi contacte físic, sense públic i amb l’autorització prèvia de la consellera d’Afers Socials i Esports.

Finalment, es permet la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo a les platges de les Illes Balears, sempre que es puguin desenvolupar sense contacte físic i que es mantingui una distància mínima de 2 metres entre els participants individualment. A més, a les Illes Balears es podrà practicar en modalitat de parella (2×2), a diferència del que s’aplica a nivell estatal.

Consulta aquí el Decret 3/2020, de 7 de juny:  http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11204

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com