FBIB. FEIM + COSTAT

9 julio 2021 | Por Webmaster | Categoria: Baloncesto

La Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) posa en marxa la segona edició del programa “FEIM COSTAT” que es va activar la temporada passada durant la pandèmia per tal de recolzar als clubs. Aquesta vegada es presenta amb el nom “FEIM + COSTAT”.

 

El contingut complet del programa “FEIM + COSTAT” té el propòsit de donar continuïtat a la bateria d’ajuts iniciats la temporada anterior per cooperar en l’enfortiment dels clubs i donar major consistència a tot el teixit del bàsquet a les nostres illes.

 

El detall de les diferents ajudes comptarà amb set punts a destacar: la subvenció als clubs per import global de 35.000€ en proporció a les seves despeses seguint el criteri establert la temporada anterior, amb la congelació un any més dels preus establerts per a despeses per inscripció d’equips, llicències i tarifes de competició, AMB LA PRÒRROGA dels imports ESTABLERTS PER L’ASSEGURANÇA FEDERATIVA de la temporada passada, amb la bonificació al 100% del preu de les Primeres Llicències Quin es produeixen a categoria Iniciació o Premini les quals seran cobertes per la FUNDACIÓ FEBIB 1935, amb l’assumpció per part de la Federació dels costs derivats del procés d’inscripció de llicències mitjançant certificat digital, amb beques de la FUNDACIÓ FEBIB 1935 gràcies a l’OBRA SOCIAL de CAIXABANK a les famílies per import de 12.000€ i, finalment, amb premis/ajuts de la FUNDACIÓ FEBIB 1935 a la implicació dels joves als clubs, adreçat a jugadors i jugadores de categoria junior amb altres llicències (entrenadors/res, delegats/des) i per import de 13.675€.