Diumenge, 23 de gener de 2022 Premio Brixon de France

22 enero 2022 | Por Juanjo Machado | Categoria: Hípica, Otros Deportes, Trote

Diumenge, 23 de gener de 2022

 

Prova ALEVINS                                                                                                                                                                                                                                                 A les 16:20

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA ROSA – NUMERO NEGRE                                             Autostart

De 3 i més anys internacionals lliure inscripció. Regida per les normes de la Federació Balear de Trot. Màxim 12 participants, mínim 3. Preferència als conductors amb llicència d’alevín. Hi podran participar els conductors amb llicència d’apr

PROPIETARI   CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Cuadra Cafeteria Cala Rat 1        GALANDA (FR)                         M. IZQUIERDO M. (AL)                          F. Izquierdo M. 2150 Ec6  

Vulcain De Vandel (fr)-Procida (fr)

1.480 1.16.0 1.16.0 (21)-0-0-0-D-0-D  

20.08.21-0-SP-2150-A-0-J. A. RODRIGO M.

Cuadra Calistro 2        HELI ABOVE                               M. TORRENS P. (AP)                               J. Borras B. 2150 Ec5  

From Above (se)-Best Of Queen

5.988 1.16.8 1.16.8 0(21)-0-0-0-D-D  

13.01.22-0-SP-2150-A-0-J. FLUXA

Cuadra Torreflorida

 

Cuadra Ca’n Prim

3         DERBY DU VIVIER (FR)           J. CALDENTEY I. (AL)                   R. Oliver A.

4         EL PASO DOLUCIO (FR)          J. X. RIERA F. (AL)                                          A. Riera B.

2150 Ca9

2150 Cc8

 

Nuage De Lait (fr)-Qualine Des Elfes (fr)

 

Quid De Chahains (fr)-Lutteuse De Marray (

28.502

 

42.968

1.16.0

 

1.15.2

1.17.7

 

1.15.2

(21)-7-0(20)-D-5(19)-4-3

 

2(21)-0-3-D-6-1

 

19.12.21-7-SP-2150-A-1.17.7-G. F. CALDENTEY A.

 

06.01.22-2-MN-2050-A-1.19.3-A. RIERA B.

 

1       Temps       2         Temps       3         Temps       4         Temps      

 

1ª CARRERA              Premi SIBIR                                                                                                           Guanyador                                                  Quiniela                                  Trio                                                                        A les 16:50

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA BEIG – NUMERO NEGRE Matrícula 20€             Forfait 20% del premi                                             Canvi Conductor 18€            Autostart

1000€ en premis: 460 al 1º, 230 al 2º, 120 al 3º, 70 al 4º, 50 al 5º, 40 al 6º, 30 al 7º   De 4 i mes anys nacionals fins a 799,99 €. En cas d’exces d’inscripció, s’eliminartan els de mes suma guanyada.

PROPIETARI CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Cuadra C’an Cueret 1         HISTORIC CUERET                   B. COMAS                                                       J. Comas M.

2         INDIO D’ESCAFI                        A. FRONTERA                                 A. Frontera

3         HILTON GRANDCHAMP        C. A. COUSIÑO V.                              C. A. Cousiño V.

4         INA CROWN                      D4   B. MASCARO                          M. Vich C.

5         IMATGE OS                         DP  M. RIERA B.                                           J. T. Vaquer

6         IMPERIO DE FONT                  B. RIUTORT                                     S. Bernat V.

7         ISLAND JET SS                           F. J. MARTI                                         F. J. Marti

8         ILLENCA DE CRU                      G. CRUELLAS                                  G. Cruellas

2150 Cc5  

Yield Boko (se)-Trona Cureta

0        

Debutant

Cuadra Can Escafi 2150 Ca4  

Orlando Vici (fr)-Urbina D’escafi

0        

Debutant

Cuadra Trotespor 2150 Cc5  

Negre Grandchamp-Best Grandchamp

0     (21)-D-D  

25.06.21-D-SP-2150-A-0-G. ANDREU

Instalaciones Andres Vich 2150 Ec4  

Renardo Bello (fr)-Nicole Hp (it)

0     (21)-0-0  

15.05.21-0-SP-2150-A-0-J. FLUXA

Cuadra No U Sabem 2150 Ec4  

Sam Bourbon (fr)-Mel D’ite Bg

0     D(21)-D-D-D-0  

17.01.22-D-MN-2375-A-0-M. RIERA B.

Cuadra Restaurante La Isl 2150 Cc4  

Amor De Font-Brinca De Font

0     (21)-D-D-D-D-D-D  

29.12.21-D-SP-2150-A-0-B. RIUTORT

Cuadras Son Sama

 

Cuadra Son Ferragut

2150 Ec4

2150 Ec4

 

O’sullivan (fr)-Nuba Di Monmes

 

Uno La Chesnaie (fr)-Raida Des Valois (fr)

32

 

56

1.22.6

 

1.20.0

1.22.6

 

1.20.0

D(21)-D-6-0-0-0

 

(21)-D-D-D-D-6-7

 

17.01.22-D-MN-2375-A-0-F. J. MARTI

 

06.12.21-D-SP-2150-A-0-C. CRUELLAS

Jaime Francisco Llompart 9        ENIGMA DU VIVIER HS          DP  J. F. LLOMPART        J. F. Llompart 2150 Ec8  

Orateur (fr)-Tite Louloute (fr)

70 1.21.6 1.21.6 (21)-R-0-0-D-0-D  

19.12.21-R-SP-2150-A-0-A. SUAU

Cuadra B & B 10       INSIDE DE MARIA                    E. PERPIÑAN                                             G. Cantallops H. 2150 Ca4  

Michael’s Turn (us)-Beibe Cg

78 1.24.5   (21)-0-D-D-3  

29.12.21-0-SP-2150-A-0-E. PERPIÑAN

Cuadra Vich-capo 11       HAPPINESS VIC                        M. VICH            M. Vich 2150 Ec5  

Pas Sans Toi (fr)-Giveaway (se)

126 1.21.3 1.21.3 (21)-0-7-0-0-5-0  

11.12.21-0-MN-2050-A-0-M. VICH

Cuadra F.r. 12       INOA FR                                      J. FORTEZA R.                                            J. Forteza R. 2150 Ec4  

New Star Blai-Noa

134 1.20.4   D-4(21)-4-6  

17.01.22-D-MN-2375-A-0-J. FORTEZA R.

Quadra Llucamet 13       HELIOS CM                                M. M. RIGO G. (AP)                                         M. M. Rigo G. 2150 Ca5  

Onyx Jiel (fr)-Tiramilles

206 1.20.2 1.20.2 0(21)-0-3-0-0-D  

17.01.22-0-MN-2375-A-0-M. M. RIGO G.

Cuadra Sa Fonda, S.l. 14       INSIGNIA                                    J. BAUZA B.        C. Subirats 2150 Ec4  

Maharajah (se)-Underthesky

322 1.22.4   1(21)-0  

17.01.22-1-MN-2375-A-1.22.4-G. ANDREU

Peña Cala Rotja 15       HAIDY SILVA                             J. A. RIERA            R. Rossello R. 2150 Ea5  

Spirit Beji (fr)-Testarossa Carnot (fr)

794 1.21.9 1.22.0 3-5(21)-0-D-5-6  

17.01.22-3-MN-2375-A-1.22.7-J. A. RIERA

Seyhan Ahmedov Dasov 16       ILLA DE VIC                                G. CANTALLOPS H.                                   G. Cantallops H. 2150 Ec4  

Ull De Vic Gv-Van Der K

364 1.21.1 1.21.1 (21)-7-0-6-7-0-0  

29.12.21-7-SP-2150-A-1.21.7-G. CANTALLOPS H.

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

2ª CARRERA              Premi UNICA DE BLAI                                                                                          Guanyador                                                  Quiniela                                  Trio                                                                        A les 17:15

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA VERDA – NUMERO NEGRE                                      Matrícula 30€                      Forfait 20% del premi               Canvi Conductor 18€            Autostart

1500€ en premis: 690 al 1º, 344 al 2º, 180 al 3º, 104 al 4º, 76 al 5º, 60 al 6º, 46 al 7º                De 3 anys nacionals fins a 999,99 €.

PROPIETARI   CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Cuadras Cafe 1990 1   JIMBO SAS M. MATAMALAS M. Genovart A. 2150 Cc3  

O’sullivan (fr)-Torina Sas

0        

Debutant

Cuadras Morro 2   JANET DE FONT J. CARRERAS P. J. Carreras P. 2150 Ec3  

Victor Gio (it)-Bruixa De Font

40 1.23.8   4-4(21)-R  

16.01.22-4-MAO-2280-A-1.23.8-J. CARRERAS P.

Cuadra Son Blai 3   JANET BLAI J. FORTEZA R. A. Frontera 2150 Ec3  

Athos D’ecajeul (fr)-Flower Kronos (it)

60 1.21.3 1.21.3 6  

13.01.22-6-SP-2150-A-1.21.3-A. FRONTERA

Cuadra Son Mas Vell 4 E1 JIBI SM J. A. RIERA P. Mesquida R. Ii 2150 Cc3  

Napoleon (us)-Midnight Bi (it)

120 1.20.4 1.20.4 D-D(21)-7-7-D-D  

13.01.22-D-SP-2150-A-0-A. RIERA R.

Penya Sa Vinyeta 5   JEAN DE FONT G. ANDREU Jme. Morro 2150 Cc3  

Quasar Joli (fr)-Tediness (fr)

146 1.20.3 1.20.3 7(21)-0-5-D-D-D  

13.01.22-7-SP-2150-A-1.21.4-G. ANDREU

Cuadra Ladil 6   JAZZ DE LADIL Jme. FLUXA J. Pocovi 2150 Cc3  

Athos D’ecajeul (fr)-Anima De Ladil

314 1.19.7 1.19.7 4(21)-5-3  

13.01.22-4-SP-2150-A-1.19.7-Jme. FLUXA

Cuadra Sa Corbaia V X 7 E2 JI HEM COLIBRI VX A. RIERA B. A. Riera B. 2150 Cn3  

Bird Parker (fr)-Betsy Dos

318 1.19.6 1.19.6 3-D(21)-4-6  

13.01.22-3-SP-2150-A-1.19.6-A. RIERA B.

Cuadra H. M. 8 E3 JUBAL HM J. C. ROTGER P. Estelrich 2150 Cc3  

Vincennes Hm-Ella Es Paris Hm

346 1.21.0 1.21.1 (21)-D-6-3-7-6  

25.11.21-D-SP-2150-A-0-P. ESTELRICH

Peña Tms I Dos Mes 9   JURASIC JP A. TUR J. Tauler 2150 Cc3  

Coktail Jet (fr)-Ventada Jp

352 1.19.9 1.19.9 5(21)-2  

13.01.22-5-SP-2150-A-1.20.5-A. TUR

Bartolome Serra Amengua 10   JADORE BS F. BENNASAR M. Salleras 2150 Ec3  

Voltigeur De Myrt (fr)-Galina V M (dk)

436 1.19.3 1.19.3 2(21)-6-D-7  

13.01.22-2-SP-2150-A-1.19.3-F. BENNASAR

Cuadra H. M. 11 E3 JOHN WAYNE HM P. ESTELRICH P. Estelrich 2150 Cc3  

Tornado Dream (fr)-Very Good Hm

612 1.20.5 1.20.9 (21)-0-0-3-5-4-3  

29.12.21-0-SP-2150-A-0-J. C. ROTGER

Cuadras Can Menut 12   JETSTYLE A. FRONTERA A. Frontera 2150 Ec3  

Coktail Jet (fr)-Moniva Di

642 1.19.6 1.19.6 (21)-1-4  

19.12.21-1-SP-2150-A-1.19.8-A. FRONTERA

Penya Horse Power 13   JUMANJI POCKET M. A. COLL M. A. Coll 2150 Ca3  

Bonheur De Bresles (fr)-Vamp Queen Spa

662 1.19.7 1.19.7 (21)-2-5-D-D-D-D  

29.12.21-2-SP-2150-A-1.19.7-M. A. COLL

Cuadra Sa Corbaia V X 14 E2 JOVIAL VX G. RIERA A. Riera B. 2150 Ec3  

Napoleon (us)-Cheek To Cheek

814 1.21.3 1.22.0 (21)-7-1-6-5-2-0  

07.11.21-7-MN-1725-A-1.21.3-A. RIERA B.

Hermanos Andreu Mesqui

 

Cuadra Son Mas Vell

15

16

 

 

E1

JONQUET AM

JAMIN HANOVER

Ant. ANDREU M.

M. RIERA B.

D. Andreu R.

 

A. Vaquer S.

2150

2150

Cc3

 

Cn3

 

Orecchietti (se)-Espira Am

 

Crazed (us)-Marion My Way (us)

900

 

970

1.21.8

 

1.19.1

1.21.8

 

1.19.1

(21)-D-1-D-3-4-4

 

1(21)-3-4-7

 

29.11.21-D-SP-1650-A-0-Ant. ANDREU M.

 

13.01.22-1-SP-2150-A-1.19.1-M. RIERA B.

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

 

3ª CARRERA Premi CALVIA Guanyador Quiniela                  Trio A les 17:40
Trofeu al guanyador.   PUNTUABLE APRENENTS      
 
                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA NEGRA – NUMERO BLANC                                      Matrícula 20€                                             Forfait 20% del premi          Canvi Conductor 18€                      Autostart

1000€ en premis: 460 al 1º, 230 al 2º, 120 al 3º, 70 al 4º, 50 al 5º, 40 al 6º, 30 al 7º                De 4 i mes anys internacionals de 90.000 / 199.999,99 €. Normativa Club. Carrera puntuable del torneig.

PROPIETARI     Nº         CAVALL                                Fe.  CONDUCTOR            ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN                  SUMES R.Abs R.Dist CLASIF.  DARRERA CARRERA

Quadra C’as Carter       1                                                    BEAU TRESOR (FR)    B. NICOLAU S. (AP)                                  A. Vidal A.                                            2150 Cc11  Ludo De Castelle (fr)-Melodie Du Tresor (fr)    100.460 1.14.6                     (20)-0-3-6-D-2(19)-6                     30.07.20-0-INT-2875-H-0-

Peña Bonanza      2        CASPER BASS (FR)                   C. FUSTER S. (AP)      Mª. Riera M.                                                           2150 Cc10  Quaro (fr)-Rita Bass (fr)                                       105.993 1.14.0    1.14.7  3(21)-2-1-1-3-1                                  13.01.22-3-SP-2650-A-1.15.7-J. A. RIERA Cuadra Toni I Joan        3                                  VIKING DU GOHLENN (FR)             B. LLOBET B. (AP)      A. Janer R.   2150 Cc13  Let’s Go Along (fr)-Kerale Du Niel (fr)       106.741 1.14.9    1.14.9  2-5(21)-0-3-7-3        17.01.22-2-MN-2375-A-1.16.8-A. FRONTERA Cuadra Ca’n Duran       4                                                    AMERICANO BELLO (FR)                 M. M. RIGO G. (AP)                     O. Puigserver            2150 Cc12  Goetmals Wood (fr)-It’s My Hope (fr)    110.134 1.16.1    1.14.1  D(21)-1-D-2-6-D                                  13.01.22-D-SP-2650-A-0-B. MASCARO Cuadra Son Granada         5                                                          BOSS D’OURVILLE (FR) Mª. M. CAPELLA N. (AP)    F. Orell Q.                                2150 Cc11  Quaro (fr)-Oslo Du Pommeau (fr)                                  134.398 1.13.2    1.16.3  (21)-0-0-0-0-0-0                 29.12.21-0-SP-2150-A-0-E. PERPIÑAN Ecurie Es Canyaret S.l.   6        CAJUN DES BAUX (FR)           M. RIERA G. (AP)       V. Lopez L.   2150  Cc10  Querido Des Baux (fr)-Sissi De Ry (fr)              137.510 1.13.4                    6-D(21)-0-0-D-D               17.01.22-6-MN-2375-A-1.24.1-A. GARAU Benoit Chalmel                           7          BAMAKO DE LA GAZO (FR)               M. ROTGER G. (AP)           P. Estelrich                   2150  Cc11   Imoko (fr)-Miss Duchesse (fr)                             141.376 1.14.5     1.15.4  5-6(21)-D-0-0-0                17.01.22-5-MN-2375-A-1.19.7-M. ROTGER G. Hermanos Civico                       8         BEACH BOY (FR)                                M. J. BURDIEL R. (AP)       C. Subirats                   2150 Cc11  Jag De Bellouet (fr)-Quiss Me Sweet ( Fr)        165.348 1.14.3    1.14.5  8(21)-0-6-5-0-2                07.01.22-8-SP-2650-A-1.18.7-A. CIVICO R.

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

4ª CARRERA
22è Premi BRIXON DE FRANCE
Guanyador
Quiniela
Trio
A les 18:05

 

Al Trot Enganxat           Distància 1.650m.                  PLACA TARONJA – NUMERO NEGRE                                 Matrícula 30€                                             Forfait 20% del premi          Canvi Conductor 18€                      Autostart

3000€ en premis: 1.380 al 1º, 690 al 2º, 360 al 3º, 210 al 4º, 150 al 5º, 120 al 6º, 90 al 7º                De 4 anys nacionals de lliure inscripció. Col.locació per sorteig lliure. Puntuable Circuit dels 4 anys.

PROPIETARI   CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Cuadra Ca’n Duran 1        ILOVE DURAN                           A. FRONTERA          O. Puigserver 1650 Ec4 One Too Many (se)-Ultra Has 22.134 1.15.9   (21)-5-1-1-4-0-3 29.12.21-5-SP-2150-A-1.16.0-G. ANDREU
Cuadra Gipsy Trot Kings 2        ILLA DINS UN RIU            DP  A. VALLS          H. Rigo 1650 Ec4 One Too Many (se)-Superstep (se) 1.132 1.18.6   7(21)-2-5-D-7-0 13.01.22-7-SP-2150-A-1.18.6-A. VALLS
Bernardo Jaume Cirer 3        ICE TOO MANY                        B. JAUME          B. Jaume 1650 Cc4 One Too Many (se)-My Love 5.482 1.17.1   1(21)-1-4-0-D-1 01.01.22-1-SP-2150-A-1.17.5-B. JAUME
Penya Sa Vinyeta 4        IVAN DE FONT                          G. ANDREU          Jme. Morro 1650 Cc4 Love You (fr)-Joeann Nicc (se) 36.871 1.15.8 1.15.9 10(21)-2-3-D-2-1 07.01.22-10-SP-2650-A-1.22.5-G. ANDREU
Cuadra Son Mas Vell 5        INVICTUS GRIF                         B. MASCARO          P. Mesquida R. Ii 1650 Cc4 Libeccio Grif (it)-Neve Del Rio (it) 3.924 1.16.1 1.16.1 1-1-5(21)-3-D-0 17.01.22-1-MN-2375-A-1.19.0-B. MASCARO
Cuadras Morro 6        IVANA DE FONT               D4   J. CARRERAS P.      Jme. Morro 1650 Ec4 Love You (fr)-Mel De Font 29.580 1.14.6 1.14.6 7(21)-3-2-5-5-3 07.01.22-7-SP-2650-A-1.18.0-J. CARRERAS P.
Cuadra Son Cosmet 7        INDIO                                          D. OLIVER          D. Oliver 1650 Cc4 Maharajah (se)-Tauba 52.704 1.15.7   (21)-3-7-3-1-4-R 25.11.21-3-SP-2150-A-1.19.3-D. OLIVER
Peña Cala Rotja 8        INDIANA MB                            A. RIERA R.          R. Rossello R. 1650 Ec4 Pas Sans Toi (fr)-Miskilate Tirety 1.695 1.18.2 1.21.0 4-0-5(21)-D-5-7 17.01.22-4-MN-2375-A-1.20.9-A. RIERA R.

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

FONS TRIO 164 €
5ª CARRERA              Premi CALA ESTÀNCIA                                                                                       Guanyador                                                  Quiniela                                  Trio                                                                        A les 18:30

 

Trofeu al guanyador lliurat pel Club d’Amateurs i Propietaris                                                  PUNTUABLE AMATEURS

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA BLAVA – NUMERO BLANC                                       Matrícula 11€                                             Forfait 20% del premi          Canvi Conductor 18€                      Autostart

1100€ en premis: 506 al 1º, 252 al 2º, 132 al 3º, 76 al 4º, 56 al 5º, 44 al 6º, 34 al 7º   De 4 i mes anys nacionals de 800 / 1.999,99 €. Normativa club. Carrera puntuable del torneig.

PROPIETARI CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Quadra V.g.x. 1        IKER ROYAL GF                         J. A. MOYA P.      J. A. Moya P. 2150 Ca4 Royal De Perthuis (fr)-Serenata Vx 870 1.19.9 1.19.9 (21)-D-1-D-D-3-2 24.10.21-D-MN-2050-A-0-J. A. MOYA P.
Cuadra G.d. 2        ISIS Z                                            M. RUBIO          C. Subirats 2150 Ec4 O’sullivan (fr)-Tania Di Rosa Z 908 1.19.6 1.20.4 1(21)-0-1-3-6-0 06.01.22-1-MN-2050-A-1.22.0-J. BAUZA B.
Cuadra C’an Maiol 3        IRIS DES RANDES                     C. ROIG M.          A. Monserrat R. 2150 Ea4 Onyx Jiel (fr)-Bali Sport (fr) 1.090 1.19.1 1.19.1 10-2(21)-5-4-4-3 13.01.22-10-SP-2150-A-1.19.1-A. RIERA B.
Cuadra Marina I Emma 4        GENTIL ORANGE                      M. A. MASCARO R.                                       M. Salleras 2150 Ca6 He’s A Gangster (se)-Raison Orange (fr) 1.166 1.19.0 1.19.0 9(21)-4-D-0-D(20)-2 13.01.22-9-SP-2150-A-1.19.0-F. BENNASAR
Gabriel Cañellas Fiol 5        IRIS SP                                         G. CAÑELLAS                                            G. Cañellas 2150 Ec4 Blay D’es Pi-Speedy Di Monmes 1.198 1.18.9 1.18.9 8(21)-1-1-3-5-5 13.01.22-8-SP-2150-A-1.18.9-U. WIELAND
Cuadra Vich-capo 6        ITCHEL HANOVER            DP  M. VICH          M. Vich 2150 Cc4 Arctic Jetset (fi)-Maya Eli 1.302 1.19.2 1.19.2 (21)-1-2-1-3-D-2 29.12.21-1-SP-2150-A-1.19.6-M. VICH
Cuadra Sa Marina Slu 7        INDOOR MAR JS                      Mª. RIERA M.     Ant. Riera M. 2150 Cc4 Renardo Bello (fr)-Armbro Cocoa (us) 1.388 1.20.4   2(21)-D-3-2-2-3 17.01.22-2-MN-2375-A-1.20.5-J. A. RIERA
Juana Maria Capo Parera 8        INTREPIDA ROYAL                  S. MELIS M.          J. Mª. Capo P. 2150 Ea4 Royal De Perthuis (fr)-Tirsa Royal 1.397 1.20.3 1.20.6 4(21)-0-3-4-6-1 06.01.22-4-MN-2050-A-1.21.2-LL. FERRER C.
Cuadra C’an Pou S.l. 9        GUIEMET                                    G. CANTALLOPS H.                                 J. Vich 2150 Cc6 From Above (se)-Turquesa Bird 1.536 1.18.6 1.18.6 (21)-0-D-0-5-0-0 25.12.21-0-SP-2150-A-0-G. CANTALLOPS H.
Estetica Marga Comas 10       HELENA DIR                              B. COMAS            J. Comas M. 2150 Ec5 Armbro Reunion (us)-Olandadir (it) 1.658 1.18.2 1.19.2 5-0-3(21)-0-3-0 17.01.22-5-MN-2375-A-1.21.0-B. FUSTER
Hermanos Mascaro Puigs 11       ICE CREAM JAZZ                      J. MASCARO P.                                         J. Mascaro P. 2150 Ea4 Daguet Rapide (it)-Union De Malac (fr) 1.674 1.18.9 1.18.9 0-D(21)-3-6-4-2 17.01.22-0-MN-2375-A-0-J. MASCARO P.
Cuadra J.m.g. 12       ESTEL DE NURIA                       J. MESTRE G.        S. Ferrer S. 2150 Ec8 S J’s Photo (us)-Serenata Vx 1.736 1.19.2 1.20.2 0(21)-0-5-0-3-3 06.01.22-0-MN-2050-A-0-J. MESTRE G.
Cuadra Can Garrit 13       GRESCA DES LLORER             A. ALZAMORA                                           A. Alzamora 2150 Ec6 Think More (fr)-Go Siri (dk) 1.792 1.18.6 1.18.6 D-D(21)-4-6-0-2 17.01.22-D-MN-2375-A-0-Jme. FLUXA
Cuadra C’an Gamba 14       HAYAYAY D’ESCAFI               E. PERPIÑAN                                             E. Perpiñan 2150 Ea5 Olgado (fr)-Uyuyuy D’escafi 1.898 1.18.0 1.18.0 0(21)-6-0-0-0-7 13.01.22-0-SP-2150-A-0-E. PERPIÑAN
Cuadra Valentin 15       ELOISETA                                    M. A. SALOM                                                    V. Penev 2150 Ea8 Orateur (fr)-Patty D’oudon (fr) 1.538 1.18.7 1.18.7 (21)-0-0-R-0-0-D 25.12.21-0-SP-2150-A-0-M. A. SALOM
Cuadra Es Sementeret 16       HEIDI DES LLORER                    G. SUREDA            G. Sureda 2150 Ec5 Nesta Effe (it)-Nikita Bi (it) 1.674 1.19.0 1.20.5 0-0(21)-7-0-0-D 17.01.22-0-MN-2375-A-0-G. SUREDA

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

6ª CARRERA              Premi ICOK                                                                                                            Guanyador                                                  Quiniela                                  Trio                                                                        A les 18:55

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA VERMELLA – NUMERO BLANC                               Matrícula 20€                                             Forfait 20% del premi          Canvi Conductor 18€                      Autostart

1000€ en premis: 460 al 1º, 230 al 2º, 120 al 3º, 70 al 4º, 50 al 5º, 40 al 6º, 30 al 7º   De 3 a 8 anys, inscrits a l’stud book Frances, Danes, Suec, Italia i America fins a 39.999,99 €.

PROPIETARI CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Peña Jat 1 HEAT DANCER (FR)   C. CRUELLAS J. A. Terrasa 2150 Ca5 Atlas De Joudes (fr)-Pretty Dancer (fr) 1.236 1.16.0 1.16.0 D(21)-D-D-0-3-0 01.01.22-D-SP-2650-A-0-C. CRUELLAS
Peña Bar Bananas 2 FALK DE BESLON (FR)   B. FUSTER S. Contesti 2150 Ca7 Ulf Du Noyer (fr)-Ua Uka Du Fosse (fr) 2.350 1.15.9 1.15.9 0(21)-0-D-2-3-4 17.01.22-0-MN-2375-A-0-B. FUSTER
Cuadra Sa Corbaia V X 3 NORMALLY (DE)   C. ROIG M. A. Riera B. 2150 Ec5 Infinitif (it)-Nannina (us) 3.802 1.15.6 1.15.6 5(21)-4-2-4-3-1 17.01.22-5-MN-2375-A-1.19.3-C. ROIG M.
Cuadra P. G. 4 GASTON TOM (FR)   A. NICOLAU R. A. Nicolau R. 2150 Cc6 Echo (fr)-Tiberiade (fr) 10.654 1.16.1 1.16.2 5-D(21)-7-0-0-4 06.01.22-5-MN-2050-A-1.19.4-A. NICOLAU R.
Cuadra Pae Balears 2007 5 HISTOIRE TORINO (FR)   A. FRONTERA A. Frontera 2150 Ea5 Jam Pridem (fr)-Sensation D’iroise (fr) 15.240 1.17.4   (21)-0-5-D-3-4-D 29.08.21-0-INT-2425-H-0-
Quadra Carpe Diem 6 FIESTA DE FARS (FR)   B. LLOBET B. (AP) B. Llobet R. 2150 Ec7 Quasar Joli (fr)-Aquitaine D’anama (fr) 15.522 1.16.0 1.17.0 4(21)-6-5-7-4-7 17.01.22-4-MN-2375-A-1.19.2-B. LLOBET R.
Cuadra Toni I Joan 7 FALCO DES SABLES (FR)   A. RIERA R. A. Janer R. 2150 Cn7 Lilium Madrik (fr)-Gazelle Des Sables (fr) 19.351 1.15.7 1.15.7 0(21)-6-D-4-D-0 01.01.22-0-SP-2650-A-0-A. VALLS
Hnos Vazquez Pont 8 FLOUSS JIVE (FR)   F. ANDREU A. Vazquez P. 2150 Cc7 Lann Bihoue (fr)-Lutece Royale (fr) 21.886 1.15.9   D-7(21)-3(20)-7-7-6 17.01.22-D-MN-2375-A-0-F. ANDREU
Cuadra Trotespor 9 ELEASCARLET (FR)   C. A. COUSIÑO V. C. A. Cousiño V. 2150 Ec8 Piccolo San (fr)-Scarlet Des Ertes (fr) 22.210 1.16.0 1.16.2 (21)-0-D-0-3-7-4 18.12.21-0-MN-1725-A-0-C. A. COUSIÑO V.
Cuadra Cafeteria Cala Rat 10 GEDEON (FR)   F. IZQUIERDO M. (AP) F. Izquierdo M. 2150 Cc6 Magnificent Rodney (fr)-Birmane (fr) 22.270 1.15.4   D(21)-0-D-0-0-D 17.01.22-D-MN-2375-A-0-F. IZQUIERDO M.
Quadra Joan Canals 11 GAGNEUSE D’OR (FR)   G. ANDREU G. Andreu 2150 Ea6 Orlando Vici (fr)-Troika Bourbon (fr) 24.220 1.15.3   (21)-7-6-D-D-0-0 21.08.21-7-INT-2775-H-1.18.1-
Cuadra Ca’n Prim 12 FALSTAFF DE LORGE (FR)   A. RIERA B. A. Riera B. 2150 Cc7 Nahar De Beval (fr)-Rosa De Lorge (fr) 24.502 1.16.3   2-5(21)-5-6-6-3 17.01.22-2-MN-2375-A-1.19.1-A. RIERA B.
Peña Bailon

Cuadra Vich-capo

13

14

FOXY D’ORGERES (FR)

ESPOIR DU SCION (FR)

 

DP

M. SALLERAS

M. VICH

M. Salleras

M. Vich

2150

2150

Ca7

Ca8

Used To Me (fr)-Passion D’orgeres (fr)

 

Reflet Gede (fr)-Opaline Du Scion (fr)

24.850

27.668

1.14.9

1.15.7

1.16.7

1.15.8

1(21)-D-1-D-D-0

0(21)-0-0-0-2-0

01.01.22-1-SP-2650-A-1.17.5-B. FUSTER

 

06.01.22-0-MN-2050-A-0-M. VICH

Cuadras Son Sama

Cuadra Ladil

15

16

EOLE DU TRESOR (FR)

EMPREINTE (FR)

  F. J. MARTI

Jme. FLUXA

F. J. Marti

J. Pocovi

2150

2150

Cc8

Ea8

Hulk Des Champs (fr)-Rafale Du Tresor (fr)

 

Rocklyn (fr)-Pearl Of Charm (fr)

29.770

39.180

1.16.1

1.15.1

 

1.15.6

0(21)-4-4-0-4-0

(21)-D-7-5-3-2-5

06.01.22-0-MN-2050-A-0-G. ANDREU

 

25.12.21-D-SP-2650-A-0-Jme. FLUXA

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

7ª CARRERA              Premi GINA PRIDE                                                                                                Guanyador                                                  Quiniela                                  Trio                                                                        A les 19:20

 

Al Trot Enganxat           Distància 2.150m.                  PLACA LILA – NUMERO BLANC    Matrícula 20€             Forfait 20% del premi                                Canvi Conductor 18€            Autostart

1000€ en premis: 460 al 1º, 230 al 2º, 120 al 3º, 70 al 4º, 50 al 5º, 40 al 6º, 30 al 7º   De 4 i mes anys nacionals de 2.000 / 3.499,99€. En cas d’exces d’inscripció, s’eliminaran els de mes suma guanyada.

PROPIETARI CAVALL Fe. CONDUCTOR ENTRENADOR DIST SCE ORIGEN SUMES R.Abs R.Dist CLASIF. DARRERA CARRERA
Cuadra Es Sementeret 1        GENIUDA FB                             T. CONTRERAS H.                                   G. Sureda 2150 Ec6 Royal De Perthuis (fr)-My Dream 2.062 1.19.5 1.19.5 0(21)-4-0-6-0-6 17.01.22-0-MN-2375-A-0-T. CONTRERAS H.
Cuadra Landaburu 2        INFINITA MAR                         J. NADAL M.     J. Nadal M. 2150 Ec4 Prince D’espace (fr)-Amethyste D’atout (fr) 2.069 1.18.6 1.18.6 D(21)-D-2-2-3-3 17.01.22-D-MN-2375-A-0-J. NADAL M.
Cuadra Team Son Mas 3        FLETXA                                        J. BENNASAR R.                                      J. Bennasar R. 2150 Ec7 Oh Deco Sb-Espira Des Bosc 2.152 1.19.3 1.19.3 0(21)-6-0-0-5-0 17.01.22-0-MN-2375-A-0-J. BENNASAR R.
Cuadra C’an Moraduix 4        ESPIRA                                        B. F. LLABRES                                                Ant. Pocovi 2150 Ec8 Carloman (fr)-Melody Branch 2.157 1.18.8 1.18.8 6(21)-0-0-0-0-0 17.01.22-6-MN-2375-A-1.20.6-B. F. LLABRES
Cuadra La Estrella 5        GALEA YC                                   Mª. COLL F.          Mª. Coll F. 2150 Ec6 Warren Boko (se)-Jalea Martinez 2.196 1.18.4 1.18.4 (21)-0-0-6-3-7-0 12.12.21-0-SP-2200-A-0-A. COLL F.
Cuadra Toni I Joan 6        HAMMER PHOTO                    A. FRONTERA                                           A. Janer R. 2150 Cc5 S J’s Photo (us)-Simpatica Spa 2.244 1.18.2 1.18.2 0-0(21)-3-5-2-6 17.01.22-0-MN-2375-A-0-A. FRONTERA
Jaume Martorell Torrens

Cuadra H. M.

7         IMPULSION                               M. RIERA B.                                                       A. Vaquer S.

8         HONORATO                              J. A. RIERA                                                       P. Estelrich

2150 Cc4

2150 Ca5

Panne De Moteur (se)-Melodie Blai

 

Spirit Beji (fr)-Uranie Du Fosse (fr)

2.348

2.369

1.18.3

1.17.9

1.18.3

1.17.9

4(21)-2-D-1-1-R

3(21)-3-5-6-6-3

17.01.22-4-MN-2375-A-1.20.5-M. RIERA B.

 

13.01.22-3-SP-2150-A-1.18.5-J. A. RIERA

Cuadra Ladil 9        IMMER SPIRIT                          Jme. FLUXA          J. Pocovi 2150 Cc4 Spirit Beji (fr)-Santiana De Glane (fr) 2.404 1.17.9 1.17.9 10(21)-1-4-3-D-2 01.01.22-10-SP-2150-A-1.18.2-S. POCOVI
Jaime Capo Darder 10       IBIA JS                                          LL. FERRER C. (AP)                                                     J. Mª. Capo P. 2150 Ec4 Un De Coeur (fr)-Penelope Grif (it) 2.619 1.18.1 1.18.1 0(21)-1-D-0-D-0 13.01.22-0-SP-2150-A-0-S. MELIS M.
Cuadra Josmon 11       INDIAN MARTIN                      C. SUBIRATS                                               C. Subirats 2150 Ec4 Simply Blue (fr)-Gloria Des Bosc 2.630 1.17.5 1.17.5 2-6(21)-0-D-5-D 13.01.22-2-SP-2150-A-1.18.4-C. SUBIRATS
Cuadra Pma 12       HIJA DE PARIS HM                  P. SEBASTIA S.                                           A. A. Sebastia C. 2150 Ec5 Paris By Night (fr)-Una Passada Hm 2.710 1.18.2 1.18.2 6(21)-0-0-0-D-0 06.01.22-6-MN-2050-A-1.20.5-A. A. SEBASTIA C.
Cuadra Jr 13       GUDNER DE CLISSA                 A. RIERA B.            A. Riera B. 2150 Cc6 Ness Marceaux (fr)-Filla De Clissa 2.782 1.18.0 1.18.0 D-9(21)-D-D-0-4 17.01.22-D-MN-2375-A-0-C. ROIG M.
Antonio Massot Matamala

Instalaciones Andres Vich Cuadra Mesquida Quintas

14         GAMBA DI DONNA                J. FLUXA                                                       A. Massot

15         HAWAII CROWN              D4   M. VICH C.                                               M. Vich C.

16         ISPEED PRIM RV                      B. FUSTER                                                       S. Contesti

2150 Ec6

2150 Ec5

2150 Ca4

Quatrain (fr)-Nostalgica Ral (it)

S J’s Photo (us)-Dream Night Star (se) Speed Master (fr)-Upala Prim

2.786

2.880

3.008

1.18.6

1.18.0

1.17.9

1.19.1

1.18.0

1.19.6

4-0(21)-6-0-4-6

0(21)-0-R-0-6-5

0-5(21)-4-D-0-3

06.01.22-4-MN-2050-A-1.19.9-A. MASSOT

 

01.01.22-0-SP-2150-A-0-J. FLUXA

 

13.01.22-0-SP-2150-A-0-B. FUSTER

 

1    Temps       2      Temps       3      Temps       4      Temps       5      Temps       6      Temps       7      Temps      

 

 

 

Pròxima reunió Dijous, 27 de gener de 2022

Més informació a la web http://hipodromsonpardo.com/

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com