MENORCA BORNIA

9 diciembre 2022 | Por admin | Categoria: Consejos

MENORCA BORNIA : un programa de promoció de l’activitat física que vol arribar a les escoles

 

El present escrit t√© com a objectiu descriure les caracter√≠stiques del programa ‚ÄúMenorca Borina‚ÄĚ (‚ÄúMenorca mou-te‚ÄĚ) dissenyat per a promocionar l’activitat f√≠sica i l’exercici f√≠sic a fi de millorar la salut de la poblaci√≥. El programa liderat des del Gabinet de Medicina Esportiva del Consell Insular de Menorca, s’estructura en cinc nivells d’actuaci√≥ que abasten les seg√ľents √†rees: Comunit√†ria (accions que abasten diferents sectors de la societat, destacant la promoci√≥ d’h√†bits de vida actius i saludables; Prescripci√≥ d’exercici f√≠sic (col¬∑laboraci√≥ amb els serveis de salut per a prescriure exercici f√≠sic en subjectes amb malalties cr√≤niques); Cient√≠fic-acad√®mica (labor de formaci√≥ continuada per a professionals sanitaris i del mon de l‚Äôesport, aix√≠ com de recerca cient√≠fica); Gent gran (promoure l‚Äôexercici f√≠sic en els centres geri√†trics i centres de dia) i Educativa (intervencions dirigides als centres educatius). El foment i dinamitzaci√≥ d’aquestes estrat√®gies interdependents √©s d’esperar que redundin en un benefici a escala global en la salut de la poblaci√≥.

Resumen

El presente escrito tiene como objetivo describir las caracter√≠sticas del programa ‚ÄúMenorca Borina‚ÄĚ (‚ÄúMenorca mu√©vete‚ÄĚ) dise√Īado para promocionar la actividad f√≠sica y el ejercicio f√≠sico a fin de mejorar la salud de la poblaci√≥n. El programa liderado desde el Gabinete de Medicina Deportiva del Consejo Insular de Menorca, se estructura en cinco niveles de actuaci√≥n que alcanzan las siguientes √°reas: Comunitaria (acciones que alcanzan diferentes sectores de la sociedad, destacando la promoci√≥n de h√°bitos de vida activos y saludables; Prescripci√≥n de ejercicio f√≠sico (colaboraci√≥n con los servicios de salud para prescribir ejercicio f√≠sico en sujetos con enfermedades cr√≥nicas); Cient√≠fico-acad√©mica (labor de formaci√≥n continuada para profesionales sanitarios y del mi del deporte, as√≠ como de investigaci√≥n cient√≠fica); Gente mayor (promover el ejercicio f√≠sico en los centros geri√°tricos y centros de d√≠a) y Educativa (intervenciones dirigidas en los centros educativos). El fomento y dinamizaci√≥n de estas estrategias interdependientes es de esperar que redunden en un beneficio a escala global en la salud de la poblaci√≥n.

 

Introducció

L’estil de vida sedentari i la falta d’activitat f√≠sica regular han estat √†mpliament reconeguts com un problema de salut apressant a nivell global, no sols per la seva implicaci√≥ com a factor de risc de morbimortalitat cardiovascular, sin√≥ tamb√© per la seva contribuci√≥ a la c√†rrega sanit√†ria i econ√≤mica del maneig de les principals malalties cr√≤niques no transmissibles. Els efectes devastadors de la pand√®mia de sedentarisme a nivell mundial han propiciat una demanda creixent d’estrat√®gies efectives per a incrementar els nivells d’activitat i exercici f√≠sic de la poblaci√≥.

Front aquest context, sorgeix la voluntat d’elaborar i implementar una proposta d‚Äôacci√≥ priorit√†ria des del Gabinet de Medicina Esportiva del Departament d’Esports del Consell Insular de Menorca, el programa Menorca Borina.

Els objectius del programa s√≥n els seg√ľents: a) millorar els nivells d’activitat f√≠sica i qualitat de vida de la poblaci√≥ de l’illa de Menorca; b) adherir als participants del programa a un estil de vida actiu i saludable; c) crear un nexe de col¬∑laboraci√≥ entre les diferents administracions responsables de la salut i l’esport a l’illa de Menorca; i d) aconseguir fer arribar el missatge del programa al major nombre d’habitants possible i a totes les edats.

            Aquets objectius es pretenen assolir intervenint en 5 √†rees: Comunit√†ria, Prescripci√≥ d’Exercici F√≠sic, Cient√≠fic-Acad√®mica, Gent gran i Educativa.

Àrea comunitària

L’activitat f√≠sica com a estrat√®gia de promoci√≥ de la salut representa un proc√©s integral social i pol√≠tic (Vidarte Claros, V√©lez √Ālvarez, Consuelo Sandoval Cuellar, & Alfonso Mora, 2011). A nivell comunitari s’insisteix en la cerca d’estrat√®gies efectives que aconsegueixin incrementar el nivell de pr√†ctica d’activitat f√≠sica de la poblaci√≥. En aquest sentit, s√≥n necess√†ries intervencions creixents en les √†mplies √†rees de la pol√≠tica p√ļblica, com ara la planificaci√≥ de les ciutats, l’educaci√≥, la cultura, el temps lliure, el medi ambient, el transport i, per descomptat, en la salut per a canviar les societats cap a un estil de vida m√©s actiu.

            Les activitats en l’√†rea comunit√†ria inclouen la celebraci√≥ del Dia Mundial de l‚ÄôActivitat F√≠sica (DMAF), creaci√≥ de rutes saludables i diferents accions en els mitjans de comunicaci√≥ i entitats socials per a donar a con√®ixer i difondre el programa ‚ÄúMenorca Borina‚ÄĚ.

√Ärea de prescripci√≥ d’exercici f√≠sic

 L’√†rea de prescripci√≥ d’exercici f√≠sic (PEF) t√© l’objectiu principal d‚Äôadherir als participants a un estil de vida actiu. El model de PEF va dirigit a persones adultes, sedent√†ries amb un o m√©s factors de risc cardiovascular o a persones amb alguna malaltia cr√≤nica disposades a participar en un programa d’exercici f√≠sic supervisat i assessorat (Vallbona C, Roura E, 2007) per a augmentar la seva activitat f√≠sica di√†ria. El programa t√© una durada de 6 mesos, amb control d’evoluci√≥ de la forma f√≠sica i els par√†metres de salut dels participants al inici, durant i final del proc√©s.

Àrea científic-acadèmica

Aquesta àrea inclou totes les activitats a desenvolupar per a la difusió de coneixements relacionats amb els hàbits de vida saludable, exercici físic i la seva relació amb la millora de la salut de la població. Entre aquestes accions destaquen l’organització de la Jornada sobre Activitat Física i Salut, la formació al Grau d’infermeria de la UIB i les publicacions de caire científic.

Àrea gent gran

            Els beneficis que reporta la pr√†ctica d‚Äôexercici f√≠sic en la prevenci√≥ del deteriorament f√≠sic, p√®rdua de funcionalitat i independ√®ncia i la millora de la qualitat de vida han estat demostrats en estudis com el de  Rico-Gallego, C. Carrillo-S√°nchez, JL. Vargas-esparza & Poblete-Valderrama (2020).

El programa es basa en al idea que la salut de les persones grans s’ha de mesurar en termes de la seva funcionalitat i no com una malaltia que determini l’esperança de vida, la qualitat de vida i els recursos o suports que necessita cada persona. L’objectiu, doncs, és mantenir un nivell de funcionalitat i el grau d’autonomia més alt possible en cada cas, on el treball de força esdevé imprescindible.

Àrea educativa

La inactivitat f√≠sica i els mals h√†bits alimentaris s’han instaurat en les edats infantils i juvenils, provocant alts nivells de sobrep√®s i obesitat en la poblaci√≥ de menys de 15 anys d’edat (G√≥mez-Cabello A, Gonz√°lez-Ag√ľero A, Guill√©n-Ballester A, Casaj√ļs & Ara I, 2013). D’altra banda, en la inf√†ncia i adolesc√®ncia els subjectes s√≥n m√©s permeables a l’aprenentatge i susceptibles d’incorporar h√†bits de vida que poden consolidar-se amb els anys (activitat f√≠sica, alimentaci√≥, etc.), Kelder i cols (1994) constaten que s’afermen amb bastant seguretat abans dels 11 anys (P√©rez IJ, 2003; Santaella LF, 2003) . L’educaci√≥ per a la salut ha estat √†mpliament recomanada com la forma m√©s efectiva per a promoure l’adopci√≥ d’estils de vida saludables a llarg termini (Quiles J, 2016).

En aquesta √†rea destaquen el taller de promoci√≥ d‚Äôestils de vida actius i saludables, el curs de formaci√≥ al CEP: activitat f√≠sica dins de totes les aules i la implantaci√≥ de la Daily Mile ‚Äď Menorca Broina.

 

Conclusions

L’administraci√≥ p√ļblica t√© el repte d’orientar els esfor√ßos en pol√≠tiques preventives actives dirigides a la promoci√≥ de l’activitat f√≠sica i l’exercici f√≠sic per a la millora de la salut. El programa ‚ÄúMenorca borina‚ÄĚ es va crear en aquest sentit i, amb el pas del temps, ha anat desenvolupant diferents accions en cada una de les seves √†rees. Actualment cal assumir que la promoci√≥ de la salut no la poden dur a terme √ļnicament els professionals de la salut, sin√≥ que √©s una tasca a compartir amb altres estaments de la comunitat. Per a aix√≤, √©s obligat buscar enlla√ßos i aliances entre tots els sectors que integren la societat per a aconseguir que el missatge arribi als ciutadans i que siguin ells els qui puguin prendre decisions concernents al seu estil de vida. Aconseguir aquest canvi d‚Äôestil de vida, juntament amb l’ecologia de l’entorn geogr√†fic de Menorca, pot representar la creaci√≥ d’un ‚Äúecosistema de vida activa‚ÄĚ particular i diferenciador.

Bibliografia

G√≥mez-Cabello A, Gonz√°lez-Ag√ľero A, Guill√©n-Ballester A, Casaj√ļs, J., & Ara I, V.-R. G. (2013). Actividad f√≠sica y obesidad en poblaciones con caracter√≠sticas espec√≠ficas. Arch Med Deporte.

P√©rez IJ, D. F. M. (2003). Modificaci√≥n de las actitudes del alumnado de secundaria hacia la pr√°ctica de actividad f√≠sica orientada a la salud tras un programa de intervenci√≥n. Rev Psicol Deportiva., 12, 165‚Äď179.

Quiles J, G. R. (2016). Mac conceptual sobre la promoci√≥ de la salud en l‚Äô√†mbit educatiu. Viure Salut, 107, 4‚Äď5.

Rico-Gallego, C. Carrillo-S√°nchez, JL. Vargas-esparza, G., & Poblete-Valderrama, F. (2020). Programa de intervenci√≥n basado en VIVIFRAIL para mejorar la funcionalidad de adultos mayores Intervention program based on VIVIFRAIL to improve the functionality of older adults . Revista Peruana de Ciencia de La Actividad Fisica y Del Deporte, 7(3), 960‚Äď966.

Santaella LF, D. M. (2003). modificacion de actirtudes hacia la actividad fisisca orientada a la salud en 4 . o de Primaria. Apunts Educ Fis Deportes, 73, 49‚Äď55. Retrieved from http://www.revista-apunts.com/es/hemeroteca?article=312&highlight=actividad

Vallbona C, Roura E, V. M. (2007). Guia de prescipci√≥ d‚Äôexercici f√≠sic per a la salut. Barcelona: Direcci√≥ General de Salut P√ļblica i Secretaria General de l‚ÄôEsport de La Generalitat de Catalunya.

Vidarte Claros, J. A., V√©lez √Ālvarez, Consuelo Sandoval Cuellar, C., & Alfonso Mora, M. L. (2011). ACTIVIDAD F√ćSICA: ESTRATEGIA DE PROMOCI√ďN DE LA SALUD. Hacia La Promoci√≥n de La Salud, 16(6), 202‚Äď218. https://doi.org/10.5007/1980-0037.2018v20n6p544

 

COLEF Illes Balears (Col·legi Oficial de Llicenciats/des en Educació Física i l’Esport de les Illes Balears)
Velòdrom de les Illes Balears
Av. Uruguai, s/n, 07010
Tel. 971 20 26 70 – 650 07 46 22
www.colefillesbalears.com

 

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com