Nueva convocatoria de 60.000 euros para fomentar el deporte femenino

27 abril 2021 | Por Redacción | Categoria: Convenios, Otros Deportes

Ajudes dirigides al teixit esportiu de Palma
Les subvencions permeten regular la col·laboració de l’IME amb clubs, federacions, entitats i esportistes per tal de fomentar i potenciar la pràctica esportiva, l’activitat física i els hàbits saludables dels ciutadans de Palma amb criteris d’integració, inclusió, igualtat i valors esportius.
La línia d’ajudes per a esport femení està dirigida a clubs de Palma i esportistes individuals que impulsin accions per a fomentar l’esport femení a la ciutat. Aquesta convocatòria està dotada amb un pressupost de 60.000 euros i es cobriran, entre altres conceptes, despeses com llicències federatives, assegurances, organització de competicions, activitats, formació específica, arbitratges, lloguer d’instal·lacions o material esportiu fungible, entre d’altres. Els clubs podran sol·licitar fins a un màxim de 2.000 euros i les esportistes fins a un màxim de 1.000 euros per temporada.
D’altra banda, la línia de subvenció de medalles i trofeus, dotada amb un pressupost de 31.000 euros, així com la de contractació del servei d’ambulàncies, dotada amb 40.000 euros, tenen com a objecte atorgar ajudes per aquests conceptes als clubs esportius de Palma, federacions esportives i altres entitats sense ànim de lucre que organitzin esdeveniments o competicions a la ciutat. Es poden sol·licitar fins a un màxim de 500 euros per sol·licitud i esdeveniment per a cadascuna de les línies.
Finalment, la línia destinada a despeses extraordinàries pel covid-19, es dirigeix a clubs i entitats sense ànim de lucre de Palma per a donar suport econòmic a l’adquisició de material fungible que han hagut d’assumir a causa de les mesures de prevenció, com guants, màscares o gel. Les entitats podran presentar una sol·licitud per temporada fins a un màxim de 500 euros. Aquesta línia està dotada amb un pressupost de 31.000 euros.
Una vegada publicades les convocatòries al BOIB, les bases i els models de sol·licitud estaran disponibles al web de l’IME. Les instàncies i la documentació es podran presentar a les oficines d’atenció a la ciutadania, a registres generals o mitjançant registre electrònic. També s’habilita un correu electrònic per a dirigir consultes o dubtes relacionats amb el procediment, tramitació o documentació.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com