Cort dóna el vistiplau per a declarar la ciutat esportiva Antonio Asensio Interès Genera

17 mayo 2012 | Por Redacción | Categoria: comunicados, Fútbol

Palma, 17 de maig de 2012.- El RCD Mallorca ha estat informat favorablement sobre la declaració d’Interès General de la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Aquesta resolució, emesa per l’Ajuntament de Palma, suposa el penúltim pas abans de la seva declaració definitiva que haurà de ser concretada pel Consell Insular de Mallorca. L’actual directiva, liderada pel Conseller responsable de Patrimoni del Club, Gabriel Cerdà, havia assumit com a prioritària la legalització d’aquesta instal·lació que vol convertir en una referent dins del marc del futbol espanyol.

Després de molts mesos d’intens treball per part de l’àrea de patrimoni del RCD Mallorca, la ciutat esportiva Antonio Asensio compta ja amb el vistiplau de l’Ajuntament de Palma per a poder ser declarada d’interès general. Aquesta resolució permetrà al Club fer un pas més cap a la completa legalització de les seves instal.lacions esportives que, tot i estar a ple rendiment des de l’any 1.998, encara no comptaven amb tots els permisos correctament regularitzats. Després de concretar-se la decisió favorable de l’Ajuntament de Palma, l’expedient es trametrà al Consell Insular de Mallorca que haurà de donar per finalitzat un tràmit que la directiva actual va assumir, des que va arribar al Club, com un dels seus compromisos primordials. El seu esforç i treball en aquest sentit, ha permès descargolar una de les qüestions que, tot i haver estat heretades d’etapes anteriors de gestió, més preocupava als actuals responsables. El responsable, Gabriel Cerdà, afirma que «aquest fet ha suposat una gran satisfacció per l’actual directiva, atès que aquesta tasca suposa no només un èxit a nivell esportiu sinó també social. És un orgull per al Club, poder facilitar el desenvolupament dels jugadors del planter, un dels objectius prioritaris del RCD Mallorca».

 

Un nou model de gestió esportiva

El vistiplau de l’Ajuntament de Palma suposa seguir avançant cap a la consolidació d’un nou model de gestió a nivell esportiu. Tal com ha manifestat el tinent de batle d’Urbanisme de l’Ajuntament, Jesús Valls, «des de la nostra àrea col·laborem per a ser facilitadors dels projectes que suposen una indiscutible millora en relació a qualsevol activitat o qualsevol empresa que comporti una inversió d’iniciativa privada i millora de l’oferta residencial, turística, social, cultural o com en aquest cas esportiva».

De fet, està previst que les instal·lacions de Son Bibiloni acullin en un futur no molt llunyà una residència de futbolistes amb capacitat per a uns 30 jugadors que puguin combinar de manera satisfactòria la seva formació estudiantil i futbolística. En aquest sentit, es treballarà cap a la consolidació de la filosofia de futbol formatiu per la qual va apostar el RCD Mallorca temps enrere. Tant és així, que el futur de l’entitat vermellenca haurà de dissenyar paral·lelament a la progressió del seu planter i, en aquest sentit, la ciutat esportiva presenta unes instal·lacions modèliques per acollir jugadors des dels seus primers anys d’iniciació. Per a això, caldrà buscar la millor fórmula per rendibilitzar la formació de futbolistes que, amb el pas del temps, puguin arribar a formar part de la primera plantilla. Es tracta, en definitiva, de seguir el model de formació de jugadors implantat amb èxit per diversos clubs europeus entre els quals, mereix menció especial, el FC Barcelona, de la seva «escola de futbol» va ser director Llorenç Serra Ferrer. De la seva etapa com a responsable de «La Masia» han sorgit futbolistes reconeguts a nivell internacional com Leo Messi, Xavi Hernández i Andrés Iniesta, entre molts altres.

L’opinió del president de la Federació Balear de Futbol

Per al president de la Federació Balear de Futbol, ​​Miquel Bestard, la resolució favorable de l’Ajuntament de Palma per reconèixer l’Interès General de la ciutat esportiva Antonio Asensio suposa «una bona notícia ja que ens acosta a la possibilitat de comptar en el futur amb una residència per a jugadors que suposaria una millora substancial en la formació dels futbolistes de les illes que, gràcies a projectes d’aquesta índole, veuen com poc a poc es dóna més importància al futbol base». En la mateixa línia, Bestard insisteix que “la iniciativa del RCD Mallorca quant al futbol formatiu suposa una oportunitat única per als nostres jugadors que tindran l’ocasió de quedar a casa per projectar la seva carrera al futbol i fer-ho, a més, sense descuidar les seves obligacions en els estudis. Per a nosaltres és important ajudar als jugadors perquè puguin projectar el seu futur en el món del futbol professional però més important és encara formar les persones entorn a uns certs valors que no poden quedar en l’oblit «.

Centre de tecnificació: una oportunitat per als nostres futbolistes

En l’actualitat, Balears compta amb diversos programes de tecnificació per a la pràctica d’esports com ara gimnàstica, vela, motor o natació. Així mateix, la nostra comunitat disposa també de diversos centres d’alt rendiment com el de ciclisme que, avui dia, dirigeix ​​l’ex campió olímpic Joan Llaneras. Per això, la futura construcció d’una residència per a futbolistes a la ciutat esportiva Antonio Asensio permetrà contribuir a la formació de jugadors de les illes fins a la seva progressiva professionalització i acabar amb el seu pelegrinatge per diversos clubs de la península. El tinent de batle de Cultura i Esports, Fernando Gilet, apunta que «és la consecució d’una assignatura pendent que permetrà que la política esportiva del Mallorca pugui ser més ambiciosa, en uns moments en què més que mai s’han revaloritzat la política de planter de clubs de futbol, ​​la qual cosa permetrà avançar i millorar l’actual infraestructura del club en la seva aposta pels joves talents».

Centre d’operacions esportives del RCD Mallorca

La ciutat esportiva Antonio Asensio s’ha convertit amb el pas dels anys en el punt de trobada tant de futbolistes professionals com amateurs i això fa indispensable completar la seva adequada legalització. De fet, la primera plantilla comparteix les instal·lacions de Son Bibiloni amb els equips de les categories inferiors que, a més de realitzar els seus entrenaments diaris, també disputen els seus partits oficials. I és que, la ciutat esportiva ofereix unes immillorables condicions perquè els futbolistes puguin optimitzar al màxim el seu treball. Avui dia, Son Bibiloni compta amb quatre camps de futbol reglamentaris d’herba natural a més de sengles parcel·les destinades a l’entrenament dels porters. Des de principis de l’any 2.009, les instal·lacions de la ciutat esportiva alberguen un camp de gespa artificial que es complementen amb diversos vestuaris, dos gimnasos i infermeria.

Obertura a l’exterior

D’altra banda, el RCD Mallorca pretén fer de Son Bibiloni un referent per a aquells clubs estrangers que, aprofitant les excel·lents condicions climatològiques que ofereix l’illa i viatgen a Mallorca per realitzar les seves pretemporades. En aquest sentit, el club vermellenc té l’experiència positiva que va suposar l’acollida del Chelsea el mes de gener o el Hertha de Berlín i Borussia Dortmund, entre d’altres.

 

Cort da el visto bueno para declarar la ciudad deportiva Antonio Asensio Interés General

 

Palma, 17 de mayo de 2012.- El RCD Mallorca ha sido informado favorablemente sobre la declaración de Interés General de la ciudad deportiva de Son Bibiloni. Dicha resolución, emitida por el Ayuntamiento de Palma, supone el penúltimo paso antes de su declaración definitiva que deberá ser concretada por el Consell Insular de Mallorca. La actual directiva, liderada por el Consejero responsable de Patrimonio del Club, Gabriel Cerdà, había asumido como prioritaria la legalización de dicha instalación que quiere convertir en una referente dentro del marco del fútbol español.

Tras muchos meses de intenso trabajo por parte del área de patrimonio del RCD Mallorca, la ciudad deportiva Antonio Asensio cuenta ya con el visto bueno del Ayuntamiento de Palma para poder ser declarada de Interés General. Dicha resolución permitirá al Club dar un paso más hacia la completa legalización de sus instalaciones deportivas que, a pesar de estar a pleno rendimiento desde el año 1.998, todavía no contaban con todos los permisos correctamente regularizados. Tras concretarse el fallo favorable del Ayuntamiento de Palma, el expediente será remitido al Consell Insular de Mallorca que deberá dar por finalizado un trámite que la directiva actual asumió, desde su llegada al Club, como uno de sus compromisos primordiales. Su esfuerzo y trabajo en este sentido, ha permitido desatornillar una de las cuestiones que, a pesar de haber sido heredadas de etapas anteriores de gestión, más preocupaba a los actuales responsables. El responsable, Gabriel Cerdà, afirma que “Este hecho ha supuesto una gran satisfacción para la actual directiva, dado que esta labor supone no sólo un éxito a nivel deportivo sino también social. Es un orgullo para el Club, poder facilitar el desarrollo de los jugadores de la cantera, uno de los objetivos prioritarios del RCD Mallorca”

Un nuevo modelo de gestión deportiva

El visto bueno del Ayuntamiento de Palma supone seguir avanzando hacia la consolidación de un nuevo modelo de gestión a nivel deportivo. Tal y como ha manifestado el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento, Jesús Valls, “desde nuestra área colaboramos para ser facilitadores de los proyectos que suponen una indiscutible mejora en relación a cualquier actividad o cualquier empresa que conlleve una inversión de iniciativa privada y mejora de la oferta residencial, turística, social, cultural o como en este caso deportiva”.

De hecho, está previsto que las instalaciones de Son Bibiloni acojan en un futuro no muy lejano una residencia de futbolistas con capacidad para unos 30 jugadores que puedan combinar de manera satisfactoria su formación estudiantil y futbolística. En este sentido, se trabajará hacia la consolidación de la filosofía de fútbol formativo por la que apostó el RCD Mallorca tiempo atrás. Tanto es así, que el futuro de la entidad bermellona deberá diseñarse paralelamente a la progresión de su cantera y, en este sentido, la ciudad deportiva presenta unas instalaciones modélicas para acoger a jugadores desde sus primeros años de iniciación. Para ello, será necesario buscar la mejor fórmula para rentabilizar la formación de futbolistas que, con el paso del tiempo, puedan llegar a formar parte de la primera plantilla. Se trata, en definitiva, de seguir el modelo de formación de jugadores implantado de manera exitosa por diversos clubes europeos entre los cuales, merece mención especial, el F.C Barcelona de cuya “escuela de fútbol” fue director Lorenzo Serra Ferrer. De su etapa como responsable de “La Masia” han surgido futbolistas reconocidos a nivel internacional como Leo Messi, Xavi Hernández y Andrés Iniesta, entre muchos otros.

La opinión del Presidente de la Federación Balear de Fútbol

Para el Presidente de la Federación Balear de Fútbol, Miquel Bestard, la resolución favorable del Ayuntamiento de Palma para reconocer el Interés General de la ciudad deportiva Antonio Asensio supone “una buena noticia puesto que nos acerca a la posibilidad de contar en el futuro con una residencia para jugadores que supondría una mejora substancial en la formación de los futbolistas de las islas que, gracias a proyectos de esta índole, ven como poco a poco se da mayor importancia al fútbol base».En la misma línea, Bestard insiste en que «la iniciativa del RCD Mallorca en cuanto al fútbol formativo supone una oportunidad única para nuestros jugadores que tendrán la ocasión de quedarse en casa para proyectar su carrera en el fútbol y hacerlo, además, sin descuidar sus obligaciones en los estudios. Para nosotros es importante ayudar a los jugadores para que puedan proyectar su futuro en el mundo del fútbol profesional pero más importante es todavía formar a las personas entorno a unos ciertos valores que no pueden quedar en el olvido».

Centro de tecnificación: una oportunidad para nuestros futbolistas

En la actualidad, Baleares cuenta con diversos programas de tecnificación para la práctica de deportes tales como gimnasia, vela, motor o natación. Asimismo, nuestra comunidad dispone también de diversos centros de alto rendimiento como el de ciclismo que, hoy en día, dirige el ex campeón olímpico Joan Llaneras. Por ello, la futura construcción de una residencia para futbolistas en la ciudad deportiva Antonio Asensio permitirá contribuir a la formación de jugadores de las islas hasta su progresiva profesionalización y acabar con su peregrinaje por diversos clubes de la península. El teniente de alcalde de Cultura y Deportes, Fernando Gilet, apunta que “es la consecución de una asignatura pendiente que permitirá que la política deportiva  del Mallorca pueda ser más ambiciosa, en unos momentos en que más que nunca se han revalorizado la política de cantera de clubes de fútbol, lo cual permitirá avanzar y mejorar la actual infraestructura del club en su apuesta por los jóvenes talentos”

Centro de operaciones deportivas del RCD Mallorca

La ciudad deportiva Antonio Asensio se ha convertido con el paso de los años en el punto de encuentro tanto de futbolistas profesionales como amateurs y eso hace indispensable completar su adecuada legalización. De hecho, la primera plantilla comparte las instalaciones de Son Bibiloni con los equipos de las categorías inferiores que, además de realizar sus entrenamientos diarios, también disputan sus partidos oficiales. Y es que, la ciudad deportiva ofrece unas inmejorables condiciones para que los futbolistas puedan optimizar al máximo su trabajo. Hoy en día, Son Bibiloni cuenta con cuatro campos de fútbol reglamentarios de hierba natural además de sendas parcelas destinadas al entrenamiento de los porteros. Desde principios del año 2.009, las instalaciones de la ciudad deportiva albergan un campo de césped artificial que se complementan con diversos vestuarios, dos gimnasios y enfermería.

Apertura al exterior

Por otro lado, el RCD Mallorca pretende hacer de Son Bibiloni un referente para aquellos clubes extranjeros que, aprovechando las excelentes condiciones climatológicas que ofrece la isla y viajan a Mallorca para realizar sus pretemporadas. En este sentido, el club bermellón cuenta con la experiencia positiva que supuso la acogida del Chelsea el pasado mes de enero o el Hertha de Berlín y Borussia Dortmund, entre otros.

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com