Esports del Consell de Mallorca obre 350.000 € en ajuts a entitats del sector esportiu sense ànim de lucre

7 febrero 2022 | Por Juanjo Machado | Categoria: comunicados, Otros Deportes, Presentaciones

Clubs, fundacions, associacions i altres entitats poden optar a un ajut màxim de

1.500 euros per cobrir les despeses associades a organització d’esdeveniments, material i roba o trofeus i medalles, entre d’altres

El Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca ha publicat una nova convocatòria de subvencions dirigida a la xarxa esportiva mallorquina, consistent en un ajut econòmic de fins a 1.500 euros per a entitats i clubs. La subvenció, d’un total de 350.000 euros, té per objecte fomentar la pràctica esportiva, apropant l’esport a la societat, mitjançant el suport a les despeses necessàries per a dur-la terme.

La convocatòria, que es públicà dissabte al BOIB, obre el termini de sol·licitud avui dilluns 7 de febrer i té com a data límit el 7 de març. L’objectiu és fomentar la pràctica esportiva, hàbits de vida saludables, apropar l’esport a la societat mallorquina i ajudar econòmicament a les entitats sense ànim de lucre que aposten per aquesta finalitat.

A aquesta convocatòria, hi poden optar:

  • A) Clubs esportius i altres entitats sense ànim de lucre que promocionin la pràctica esportiva regular de nins i nines en edat escolar dins de l’àmbit federat, a través del suport a les despeses corrents originades per la pràctica esportiva dins l’any
  • B) Clubs esportius i altres entitats sense ànim de lucre que promocionin la pràctica esportiva regular de nins i nines en edat escolar dins del programa Jocs Esportius Escolars (JEE) del Consell de Mallorca, a través del suport a les despeses corrents originades per la pràctica esportiva dins l’any
  • C) Clubs esportius, federacions esportives i altres entitats sense ànim de lucre que facilitin la promoció de la pràctica esportiva puntual mitjançant la celebració d’esdeveniments esportius en els quals participin nins i nines en edat escolar, a través del suport a les despeses derivades d’aquests esdeveniments celebrats en l’any

Les entitats poden optar fins a 1.500 € per fer front a les despeses originades l’any 2021 següents: les derivades de l’organització d’esdeveniments; la roba esportiva específica necessària i material esportiu fungible específic necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva; les despeses federatives per conceptes d’afiliació, tant a nivell nacional com internacional; i les despeses derivades d’allotjament, transport i manutenció d’esportistes, tècniques i directives per assistir a campionats, tornejos o de similars de caràcter autonòmic, nacional o internacional, inclosos als calendaris federatius oficials.

El termini de presentació són 20 dies hàbils via telemàtica. La convocatòria i la documentació necessària la podeu trobar a (https://seu.conselldemallorca.net/es/ficha?key=78088

Recuerda si eres entrenador, jugador, directivo de un club o de una federación, o estás relacionado de alguna forma con este maravilloso deporte y te gusta escribir y compartir las novedades y noticias de vuestra actividad deportiva, aquí puedes hacerlo gratuitamente y llegar a toda la comunidad.
deportebalear@gmail.com